Vergunningen

Voor het plaatsten van een biomassa verbrandingsinstallaties is er omgevingsvergunning bouw noodzakelijk als er een interne verbouwing plaats vindt en er een grotere schoorsteen noodzakelijk is.

Qua milieu wetgeving vallen de meeste biomassa verbrandingsinstallaties onder het activiteitenbesluit. In dit besluit worden diverse activiteiten benoemd waarvoor algemene (landelijke) voorschriften van kracht zijn. Als voorbeeld: metaalbewerkingsbedrijven, voedselindustrie, ambachtsbedrijven, agrarische bedrijven en een biomassa verbrandingsinstallaties tot 15 MW. Voorwaarde is wel dat ze aan de voorschriften van het besluit voldoen. De gehele inrichting blijft dan onder het activiteiten besluit vallen. Voor meer informatie zie: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/

Als de inrichting al vergunning plichtig is, dan is het mogelijk dat ook de biomassa verbrandingsinstallatie onder de vergunningplicht valt. Dit is afhankelijk van de situatie. 

Vergunningen

Kristel Cnossen
Adviseur vergunningen

Met veel passie en gedrevenheid pak ik de complexe regelgeving op om tot een goede vergunning te komen zodat de productie van duurzame energie mogelijk wordt gemaakt.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
M 088 - 4000 544
E cnossen@ekwadraat.com