Projecten

Energielabel verbeteren en kosten besparen

Project:
EPA labels

Ekwadraat helpt de gemeente Delfzijl bij een EPA-label, inzicht in het energieverbruik en inzicht in verbeterpunten van de energiehuishouding.

Oplossing

De gemeente Delfzijl beheert o.a. een aantal schoolgebouwen in Delfzijl. Voor twee van deze scholen moest een EPA-label bepaald worden vanuit de wetgeving/regels. De gemeente zag dit als kans om ook te kijken naar de mogelijkheden voor energiebesparing. Daarom is Ekwadraat gevraagd om voor de Brede School Noord en de Brede School Tuikwerk een EPA-label te bepalen met daarbij een maatwerkadvies. Dit maatwerkadvies geeft aan waar de energieprestaties van de gebouwen verbeterd kunnen worden en tegen welke investering (indicatief).

Uit de analyse bleek dat er voor beide scholen verbeterpunten aan te wijzen zijn, waaronder:

  • Oplossen van storingen in het bestaande systeem (o.a. een warmtepomp die voor een onbekende tijd in storing stond en daardoor niet werkte);
  • Beheerders meer mogelijkheden geven om systemen bij te sturen of te regelen (zowel voor bijvoorbeeld verwarming als verlichting);
  • Bewustwording en monitoring van energiegebruik;
  • Toepassen van nieuwe, efficiëntere verlichting (TL T5 of LED).

Het resultaat van de opdracht voor de gemeente is:

  • EPA-labels vastgesteld en gemeld bij RVO;
  • Inzicht in energieverbruik van beide gebouwen;
  • Inzicht in verbeterpunten qua energiehuishouding, inclusief indicatie kostprijs en besparing.

Met deze informatie kan de gemeente de gebouwen zo efficiënt mogelijke exploiteren en zo de maatschappelijke functie van de gebouwen waarborgen (o.a. wijkcentrum, sporthal, etc.).