Projecten

Omgevings­analyse Fonterra & A-ware

Project:
Omgevings­analyse Fonterra & A-ware

Koning Willem Alexander heeft op 8 juli 2015 de kaasmakerij van Royal A-ware en ingrediëntenfabriek van Fonterra in Heerenveen geopend. Royal A-ware maakt in haar kaasmakerij 100.000 ton kaas per jaar. De wei die hierbij vrijkomt, wordt door Fonterra in de aangrenzende ingrediëntenfabriek verwerkt tot wei ingrediënten voor onder meer voeding voor sporters, senioren en baby’s.

Royal A-ware en Fonterra stellen zichzelf ten doel om zo snel mogelijk energie neutraal te werken. Ekwadraat adviseert Royal A-ware en Fonterra vanaf het allereerste begin daarbij. Bij de keuze voor de locatie van de zuivelfabrieken was toegang tot duurzame energiebronnen daarom een criterium.

Oplossing

Ekwadraat heeft Royal A-ware en Fonterra bij de locatiekeuze ondersteund door bij drie potentiele vestigingsplaatsen de mogelijkheden voor toepassing van wind, zon, biomassa en aardwarmte te onderzoeken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Heerenveen de meeste mogelijkheden bood omdat de omgeving van Heerenveen goed geschikt is voor het benutten van de warmte die diep in de aarde aanwezig is (geothermie).

 

Vlot na de keuze van Royal A-ware en Fonterra om de zuivelfabrieken in Heerenveen te bouwen is de haalbaarheid van een geothermiebron verder onderzocht. Met behulp van een provinciale subsidie is een geologisch onderzoek uitgevoerd naar de beschikbare waterhoeveelheden en de temperatuur daarvan. Dit onderzoek bevestigde dat de omgeving bij Heerenveen geschikt is voor geothermie. Vervolgens is een vergunning aangevraagd zodat Royal A-ware in een afgebakend gebied naar de geothermiebron mag gaan boren.

 

Royal A-ware en Fonterra hebben een minimale temperatuur van 100 graden nodig om het efficient in te zetten in het bedrijfsproces. Uit het geologisch onderzoek bleek dat de temperaturen op een diepte van circa 3 kilometer te laag zijn. Om de minimale temperatuur van 100 graden te bereiken is water van een diepte van meer dan 5 kilometer nodig.

 

Deze optie heeft Ekwadraat samen met Royal A-ware en TNO in een studie naar Ultra Diepe Geothermie uitgewerkt. Ultra Diepe Geothermie gaat uit van de energie uit de ondergrond op 5 tot 7 kilometer diepte. De temperatuur ligt hier tussen de 150 en 250 graden. Dit kan worden ingezet voor de productie van stoom en mogelijk elektriciteit dat ondermeer nodig is om de wei te drogen tot weipoeder De resultaten uit deze studie worden aan het einde van 2015 verwacht.