Projecten

Nature's Heat Kwintsheul

Project:
Nature's Heat Kwintsheul

Ekwadraat werkt samen met veel andere partijen aan het realiseren van een groot geothermieproject in het Westland. De economie van het Westland bestaat voor een groot deel uit kasteelt. Gewassen en planten die gekweekt worden, hebben veel warmte nodig om te groeien. Om de kassen te verwarmen werd voorheen gebruik gemaakt van verwarmingsinstallaties op gas. Door ontwikkelingen in de energiemarkt stijgen de kosten van niet duurzaam opgewekte energie en is de prijs minder stabiel. Daarom zijn een aantal tuinders op zoek gegaan naar een passend alternatief. Aardwarmte lijkt daarvoor een perfect antwoord te zijn.

Oplossing

Nature’s Heat is een samenwerking van negen plaatselijke tuinders met verschillende teelten. Zij hebben de handen ineen geslagen en hebben de wens naar het gebruik van aardwarmte omgezet in acties. In 2010 zijn de eerste vergunningen aangevraagd en sindsdien zijn er al veel ontwikkelingen geweest. De kracht van het project zit in de korte lijnen, wat resulteert in een goede samenwerking tussen verschillende partijen. In de zomer van 2016 is de boring gestart naar de watervoerende laag. Uiteindelijk is de verwachting dat het water, dat uit 2.500 meter diepte opgepompt gaat worden, een temperatuur heeft van 85 graden Celsius. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt voor het verwarmen van 51 hectare aan kassen. Alles moet er aan bijdragen dat er een stabiele warmtebron ontstaat die bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en broeikasgas. De verwachting is dat Nature’s Heat een besparing van circa 22 miljoen kuub aan aardgas oplevert en een vermindering van circa 40 miljoen kg CO2 uitstoot. Door dit project dragen de tuinders, als een van de grootverbruikers van de regio, bij aan het behalen van de regionale en landelijke energiedoelstellingen.

Ekwadraat is een van de partijen die nauw betrokken is bij het project. In de afgelopen jaren heeft ze met haar kennis en ondernemerschap al een grote bijdrage mogen leveren in het proces en de verschillende aspecten van de bouw van de installatie. De bijdrage van Ekwadraat bestaat uit:

  • Aanvraag SDE;
  • Aanvraag WABO met bijbehorende milieu omgevingsonderzoek;
  • Aanvraag winningsvergunning;
  • Aanvraag garantie regeling energie en innovatie;
  • Projectmanagement.

In 2017 was het project Nature’s Heat het thema van de Aardwarmte Plaza. Met het Aardwarmte Plaza presenteerden alle partners van het project zich op de beurs Horticontact en informeerden ze andere tuinders over alle zaken omtrent aardwarmte. Bezoek ook de website www.aardwarmteplaza.eu

Afbeelding

Video

Kennisbank