Projecten

EED Waterbedrijf Groningen

Project:
EED Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen (WBG) produceert drinkwater; een proces waar veel energie voor benodigd is. Omdat bij WBG duurzaamheid hoog in het vaandel staat, wil het bedrijf zorgen dat het energieverbruik zo laag mogelijk is. Op locatie ‘de Groeve’ moest in mei 2017 verplicht een EED energie-audit worden uitgevoerd. WBG schakelde hiervoor de hulp in van Ekwadraat.

Oplossing

Omdat WBG streeft naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering, stond een renovatie van monumentale locatie ‘de Groeve’ al een tijd op de agenda. Dat er besparingsmogelijkheden waren, was al duidelijk. Deze mogelijkheden moesten nu alleen nog worden gekwantificeerd.

 

Diederik Visscher van WBG verwachtte voorafgaand aan de audit een duidelijke analyse van het energieverbruik en een overzicht van de potentiële besparingsopties met als resultaat een tevreden bevoegd gezag.

 

 

Afbeelding

Samenwerking tussen het adviserend bedrijf en de opdrachtgever moet goed verlopen om tot een positief resultaat te komen. “Ekwadraat stak veel tijd in het onderzoeken van de besparingsmogelijkheden ter plaatse en kreeg door veel gesprekken met betrokkenen een duidelijk beeld van de huidige situatie.”, zegt Diederik Visscher. Hij vervolgt: “We zijn als Waterbedrijf Groningen erg tevreden met het resultaat. De samenwerking verliep goed en de prijs-kwaliteitverhouding was in orde.”

 

Na een EED energie-audit is het zaak om met de gewonnen kennis aan de slag te gaan. ‘Quick wins’ zijn al kort na de audit uitgevoerd en de plannen voor de renovatie bevatten inmiddels alle adviezen die Ekwadraat heeft aangeboden. De interne duurzaamheidscommissie binnen WBG heeft inmiddels het rapport bestudeerd en zegt wellicht meer met Ekwadraat samen te willen werken in de toekomst. Het geleverde rapport voor deze opdracht is niet alleen van nut op locatie ‘de Groeve’, ook op andere locaties van het bedrijf wordt gewerkt met dezelfde opbouw en kan hetzelfde rapport worden gebruikt.

 

 

Visscher heeft een aantal tips voor ondernemers die ook aan EED moeten voldoen: “Vraag goed na wat het bevoegd gezag precies gerapporteerd wil hebben, de richtlijnen kunt u namelijk op meerdere manieren uitleggen. Een EED energie-audit heeft consequenties voor investeringen en daarvoor moet geld opzij worden gezet. Een betrouwbaar onderzoek is daarom noodzakelijk.”

 

Jan Zuidema
Technisch manager/senior adviseur

088-4000531
Duurzame energie productie Energiebesparing Gebiedsontwikkeling Projectmanagement