Projecten

Transitiemanager Nieuwe Energie Hengelo

Project:
Nieuwe Energie Hengelo

De gemeente Hengelo is ambitieus op het gebied van duurzame energie. Het bedrijfsleven en de samenleving werken samen met de gemeente aan een gezond, groen en energieneutraal Hengelo.

Oplossing

Ekwadraat bewaakt de uitvoering van het programma en zorgt voor realisatie van de doelen door de rol van transitiemanager in te vullen.

 

Remko Cremers van Ekwadraat begeleidt in zijn rol als transitiemanager de gemeente Hengelo bij de totstandkoming van uitvoeringsagenda’s, bewaakt de voortgang van het programma en begeleidt de projecten tot realisatie. Vanuit gedegen expertise van transitieprocessen wordt de lokale gemeenschap geactiveerd en gemotiveerd tot het nemen van initiatieven.

 

Via een positieve benadering worden mensen uitgenodigd en aangemoedigd om samen stappen te zetten op het gebied van gebouwde omgeving, hernieuwbare opwekking en duurzame mobiliteit. De gemeente geeft het goede voorbeeld, laat zien welke stappen mogelijk zijn en schetst eindbeelden.

 

Door middel van een integrale gebiedsgerichte benadering en het faciliteren van initiatieven uit de samenleving wordt er gewerkt aan de ambities en aan de totstandkoming van aardgasloze wijken en warmtenetwerken.

Remko Cremers
Senior Adviseur

088 4000 500
Projectmanagement