Projecten

Gasloos wonen Deinum

Project:
Gasloos wonen Deinum

Verwarming en heet water. In de meeste woningen is dit te danken aan het gebruik van aardgas. Een aansluiting op dit (aard)gas wordt echter in steeds meer woonwijken weggelaten. Zo ook de nieuwbouwwijk in Deinum. Dit brengt voor de bewoners veranderingen en vragen met zich mee.

Oplossing

Ekwadraat heeft voor het project Gasloos wonen Deinum in opdracht van de gemeente Menameradiel een scenario analyse uitgevoerd. In deze analyse is uitgezocht welke alternatieven er op het gebied van duurzame energie mogelijk zijn voor deze nieuwbouwwoningen, waaronder oplossingen middels energie en warmte uit zon, wind, biomassa en de bodem. Ekwadraat heeft de bewoners geïnformeerd over deze diverse alternatieven voor aardgas. Hiervoor heeft Ekwadraat informatiebijeenkomsten georganiseerd en brochuremateriaal opgesteld. Zo kunnen de bewoners een keuze maken over de beste combinatie voor hun gasloze huis.