Projecten

'Gewoon duurzaam paprika's telen'

Project:
Vink Sion installeert 1.100 zonnepanelen

Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V. uit Beetgum installeert in totaal 1.100 zonnepanelen op twee locaties. Ekwadraat heeft Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V. begeleid bij de realisatie van dit project. Met de wensen van de opdrachtgever en de onafhankelijke projectbegeleiding van Ekwadraat is er een kwalitatief goed systeem geïnstalleerd en heeft Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V. een besparing gerealiseerd op de investering van de zonnepaneelinstallatie.

Oplossing

Aanvraag SDE+ subsidie

In 2017 heeft Ekwadraat voor Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V. een SDE+ subsidie aangevraagd. Met deze succesvolle SDE+ subsidie beschikkingen voor beide locaties ontvangt Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V. 15 jaar lang subsidie op de geproduceerde energie. 

Voor de realisatie van de installatie heeft Ekwadraat de aanbesteding begeleidt met de volgende aanpak:

  • Opstellen plan van eisen
  • Vergelijken offertes
  • Bouwbegeleiding
  • Opleverkeuring

Opstellen Pakket van Eisen

Voor de uitvraag naar leveranciers heeft Ekwadraat een Pakket van Eisen opgesteld. Hierin zijn de specifieke eisen van Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V. opgenomen. Het Pakket van Eisen is voorgelegd aan drie leveranciers. Alle drie leveranciers hebben een schouw op locatie gedaan en op basis daarvan een offerte aangeleverd.

Vergelijken en beoordelen offertes

De ontvangen offertes zijn zowel op basis van prijs als de kwaliteit met elkaar vergeleken. Met de onafhankelijke begeleiding van Ekwadraat heeft Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V.de juiste keuze voor een leverancier weten te maken die aansluit op onze wensen en hierdoor bespaard op de kosten van de installatie." 

Bouwbegeleiding

De gekozen leverancier is aan de slag gegaan met het installeren van de zon-PV-installatie. Tijdens de bouwfase heeft Ekwadraat een controle uitgevoerd waarbij gecontroleerd is of de installatie geplaatst wordt volgens het Pakket van Eisen en de juiste componenten worden gebruikt. 

Oplevering

Na realisatie van de installatie is er een opleverkeuring uitgevoerd door Ekwadraat. Vervolgens is de installatie ingeschreven bij CertiQ en zodat de SDE+ subsidie wordt uitgekeerd. 

In totaal zijn er 1.087 zonnepanelen geïnstalleerd met een totaal vermogen van 359 kWp. Jaarlijks levert de installatie 341.000 kWh stroom. Voor Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V. heeft de zon-PV installatie geresulteerd in een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering, waarmee het bedrijf voorbereid is op de toekomst.

Henk Hartman
Adviseur SDE+ subsidie

088 - 4000 534