Mono-mestvergisting

Deze koe geeft energie
aan kinderen die van
zwemmen houden.

Mono-mestvergisting is het vergisten van slechts één product in een vergistingsinstallatie namelijk mest. Dit biedt kansen voor veehouders om energie op te wekken, de uitstoot te beperken en daarnaast een homogene meststof te creëren die sneller opneembaar is voor planten. Daarnaast zijn er mogelijkheden om mestverwerkingsstappen achter de mono-mestvergister te plaatsen waardoor de mestafzet beperkt en/of goedkoper wordt.

Er zijn veel aanbieders van mono-mestvergisters en daarnaast kunt u bijvoorbeeld ook kiezen uit een WKK, werken met een ketel of het invoeden van groengas op het net. Per ondernemer zijn verschillende zaken van invloed op de te kiezen mono-mestvergister zoals staltype, grootte van de veestapel, netaansluiting, warmteafzetmogelijkheden en vergunningen.

Wij kunnen u helpen in elke stap van idee tot realisatie en daarna. Wij bieden de volgende zaken aan:

  • Conceptkeuze en businesscase; uitzoeken van de meest ideale installatie in uw situatie op basis van de informatie die wij van verschillende installaties hebben uitgewerkt. Vervolgens kan de businesscase ook gebruikt worden voor het verkrijgen van een financiering.
  • Vergunning; welke vergunning is benodigd of kan er worden volstaan met een melding binnen het activiteitenbesluit. Vervolgens het overleggen met het bevoegd gezag en het begeleiden van een volledig vergunningstraject.
  • Subsidies; de belangrijkste subsidie voor mono-mestvergisting is op dit moment SDE+ subsidie. Ook hebben wij kennis van andere subsidies en kunnen we u adviseren op het gebied van fiscale regelingen.
  • Het opstellen van een meetprotocol en het jaarlijks opstellen van meetrapportages wat een voorwaarde is voor de SDE+ subsidie.
  • Biogaslekdetectie; met een speciale camera kunnen wij biogaslekken opsporen en in samenwerking met leveranciers repareren. 

Mono-mestvergisting nieuws

Tender mono-mestvergisting SDE+ opent op 4 juli

De tenderregeling mono-mestvergisting SDE+ opent op 4 juli, in tegenstelling tot eerdere berichten dat...

Blog 3: Hoeveel tijd ben ik kwijt aan mono-mestvergisting?

Een belangrijke vraag bij mono-mestvergisting is of je als boer er veel tijd mee kwijt bent. Het houden van dieren is de hoofdzaak op het...

Blog 2: Gaan een gezonde bodem en mono-mestvergisting samen?

Een veel voorkomende vraag bij mono-mestvergisting is de invloed die het digestaat heeft op de bodem en dan voornamelijk het organische stof...

Blog 1: verschillen tussen co- en mono-mestvergisting

Als er over mono-mestvergisting gesproken wordt, is het makkelijk om de vergelijking met co-mestvergisting te trekken. Boeren hebben negatieve...

Vergisting

Hendrik van Houten
Adviseur mono-mestvergisting

Duurzame energie wordt steeds belangrijker en ik lever graag een bijdrage aan de realisatie van duurzame projecten. Dit doe ik door vernieuwende verbindingen te leggen en een frisse blik op uitdagende vraagstukken. 

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 512
hvhouten@ekwadraat.com