Nieuws

€ 1 miljard meer SDE+ subsidie in 2016

Het budget van de tweede openstellingsronde van de SDE+ in 2016 wordt verhoogd naar € 5 miljard. Deze twee ronde is geopend van 27 september tot 27 oktober 2016. Hiermee komt het totale verplichtingenbudget voor de SDE+ in 2016 uit op € 9 miljard, een verhoging van € 1 miljard ten opzichte van het eerdere voorstel en een verhoging van € 5,5 miljard ten opzichte van het SDE+ budget voor 2015.

Tweede openstellingsronde 2016

De tweede ronde van de SDE+ in 2016 wordt op 27 september opengesteld en loopt tot 27 oktober. De voorwaarden van de tweede ronde blijven vrijwel gelijk aan die van de eerste openstellingsronde. De tweede openstellingsronde wordt ook in vier fases opengesteld. In de vier fases kunnen aanvragen ingediend worden tot een basisbedrag van respectievelijk maximaal € 0,09, € 0,11, € 0,13 en € 0,15 per kWh. De verwachting is dat de kans op een beschikking, ook bij hogere bedragen, vergroot wordt. Heeft u ondersteuning nodig bij een SDE+ aanvraag voor de productie van duurzame energie dan kunt u contact opnemen met onze adviseur Hendrik van Houten.

Eerste openstellingsronde 2016

De eerste openstellingsronde van 2016 was geopend van 22 maart tot 28 april. De ronde kende een budget van € 4 miljard en werd overtekend met in totaal € 8,2 miljard aan subsidieaanvragen. In totaal zijn er 986 beschikkingen afgegeven, waarbij maar liefst 831 beschikkingen voor zon-PV zijn afgegeven. Bij volledige realisatie leveren de beschikte projecten een bijdrage van 24,1 PJ per jaar aan het doelbereik van 14% hernieuwbare energie in 2020. Dit komt overeen met een bijdrage van 1,2 %-punt aan de doelstelling van 14%. Van de reeds beschikte projecten nemen bij- en meestook van biomassa (37,5%), biomassa warmte (24,7%) en geothermie (22,9%) het grootste deel van de beschikte bedragen in.


Tabel 1: beschikte bedragen per techniek (Bron: RVO.nl)

 

SDE+ subsidie in 2017

Minister Kamp geeft aan dat de het budget van de SDE+ subsidie vergelijkbaar zal zijn met het budget in 2016. Dit jaar wordt de SDE+ regeling geëvalueerd om inzicht te krijgen in doelmatigheid en doeltreffendheid van de SDE+ subsidie. Eind dit jaar informeert de minister de Kamer over deze evaluatie en over de SDE+ subsidie van 2017.

SDE+ subsidie najaarsronde 2018 bekend: wat verandert er voor u?
Energiebesparing: sexy of een ver-van-mijn-bed-show?

Lees meer
Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht

Lees meer
Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Lees meer
Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Lees meer