Nieuws

150 bouwstudenten Friese Poort denken mee over Energiecampus

150 Eerstejaars bouwstudenten van de ROC Friese Poort kwamen op vrijdag 10 september 2017 naar Centrum Duurzaam in Leeuwarden voor een praktische en inspirerende introductiedag. Ekwadraat en Ohpen daagden de studenten uit middels een challenge met als opdracht een ontwerp te maken van een circulaire brug die de Energiecampus Leeuwarden verbindt met het Centrum Duurzaam. ‘Het is bijzonder dat het bedrijfsleven meewerkt aan deze dag in de vorm van workshops en een Challenge’, zeggen Jan Stavast en Germ Boersma, opleidingsmanagers bouw Leeuwarden en Sneek aan. ‘De eerste stap van de student van nu naar de vakman van de toekomst’.

Challenge: circulaire brug Energiecampus Leeuwarden
Douwe Faber van Ekwadraat daagt de 80 middenkader functionarissen bouw uit met een Challenge ‘Ontwerp een circulaire brug tussen ROC Friese Poort en de Energiecampus in Leeuwarden’. Dit is een initiatief van Ekwadraat en Oosterhof Holman om vanuit een corporate campusterrein groene energie te leveren tot 10% van de stad Leeuwarden. De focus van de Energiecampus ligt op innovatie, experimenten en technologische ontwikkelingen. Bovendien is het een proeftuin voor duurzame start-ups. ‘We zien de brug niet alleen als een fysieke brug maar ook als een symbolische brug tussen het bedrijfsleven en jong talent’, zo licht René Garlich van ingenieursbureau Ohpen de Challenge nader toe. Onder begeleiding van Frykslab en op basis van design thinking met gebruik van het canvas model kwamen de studenten met nieuwe ideeën en verrassende inzichten. De komende 10 weken gaan de bouwstudenten in projectonderwijstijd verder om de ideeën uit te werken tot definitieve concepten.

Winnende idee
‘De winnende groep heeft vooral goed geluisterd naar de vraag en het eisenpakket’, zo motiveert René Garlich de gemaakte keuze. ‘In het ontwerp zijn de fysieke verbinding en de symbolische verbinding zichtbaar in het knooppunt. Bovendien past het ontwerp in de omgeving en is het goed uitvoerbaar. De gevlochten bamboe afscherming laat zien dat het mogelijk is om duurzame materialen te gebruiken’. Naast het winnende idee hebben Ekwadraat, Oosterhof Holman en Ingenieursbureau Ohpen ook andere nieuwe inzichten opgedaan. ‘Vooral de windturbines in het brugdek is de moeite waard om verder over na te denken. Deze ideeën van jonge mensen die niet in kaders denken geeft ons nieuwe energie’.

Als initiatiefnemer van de Energiecampus Leeuwarden zoekt Ekwadraat de verbinding tussen het onderwijs een het bedrijfsleven. ROC Friese Poort is een partner van het project en geeft studenten hiermee de mogelijkheid om te leren over allerlei innovatieve, duurzame technieken.

SDE+ subsidie najaarsronde 2018 bekend: wat verandert er voor u?
Energiebesparing: sexy of een ver-van-mijn-bed-show?

Lees meer
Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht

Lees meer
Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Lees meer
Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Lees meer