Nieuws

Resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017 bekend

Het totaal toegekend bedrag aan SDE+-subsidies is dit voorjaar opgelopen tot € 5,8 miljard euro. Dit voorjaar werd in totaal voor ruim € 7,1 miljard aangevraagd. Dit betekent dus dat er voor € 2,3 miljard aan aanvragen is afgewezen. Wel is het totale aantal gesteunde projecten ruimschoots verdubbeld ten opzichte van najaar 2016.

Het maximaal beschikbare budget is niet geheel benut om meerdere redenen: het beschikbare bedrag lag dit voorjaar hoger dan voorheen en daarnaast is het budget voor biomassa bijstook drastisch verlaagd. Hierdoor is er meer geld beschikbaar gesteld voor zonne-energie (2,9 miljard euro) en windenergie (2,2 miljard euro). Opvallend is ook dat veel grote projecten zijn afgewezen omdat de aanvragen niet aan de voorwaarden voldeden of inhoudelijk negatief zijn beoordeeld.

De verdeling van de subsidie over de verschillende categorieën is als volgt: 

De nieuwe zonneparken worden voornamelijk in de noordelijke provincies gebouwd. Met een zonnepark van 56 MW is de grootst toegekende aanvraag voor Duurkenakker in de provincie Groningen, gevolgd door Sellingerbeetse (48 MW) eveneens in de provincie Groningen. De grootste beschikkingen van zonneparken zijn te zien in deze tabel:

De grootste ontvanger in de windenergiesector is het windpark Fryslân, die met een windpark langs de Afsluitdijk kunnen rekenen op een subsidie van rond de 1,5 miljard euro over een periode van vijftien jaar. Projecten in de provincie Groningen zijn ook met windenergie een grote subsidieontvanger. Voor drie tranches krijgen de projecten in totaal 230 miljoen euro.

De projecten die dit voorjaar subsidie hebben ontvangen, dragen bij volledige realisatie 21,4 PJ per jaar bij aan de energievoorziening in Nederland. Dit staat gelijk aan 1,1 procentpunt van het gehele aandeel hernieuwbare energie.

Van 3 tot 26 oktober 2017 kunnen de nieuwe SDE+-aanvragen ingediend worden. Deze ronde is er in totaal wederom een budget van zes miljard euro beschikbaar. Het blijkt dat kwaliteit van de aanvraag erg belangrijk is. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een SDE+-subsidie? Vraag onze adviseur voor meer informatie.

Links

Resultaten voorjaarsronde SDE+, RVO

SDE+ subsidie najaarsronde 2018 bekend: wat verandert er voor u?
Energiebesparing: sexy of een ver-van-mijn-bed-show?

Lees meer
Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht

Lees meer
Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Lees meer
Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Lees meer