Nieuws

Ekwadraat vraagt bijna 3 miljard SDE+ subsidie aan in 2016-2017

De afgelopen weken hebben de adviseurs van Ekwadraat hard gewerkt aan het indienen van subsidieaanvragen voor duurzame energieproductie installaties. In totaal is er € 6 miljard in de najaarsronde van de SDE+ subsidie aan budget beschikbaar. Ekwadraat heeft deze ronde met haar projecten voor € 675 miljoen aan aanvragen ingediend.

De productie van duurzame energie wordt gestimuleerd door middel van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling wordt twee keer per jaar opengesteld voor een budget van tweemaal € 6 miljard. De regeling is op 3 oktober 2017 geopend en sluit op 26 oktober 2017. De aanvraagperiode is opgeknipt in 3 fases, waarbij het aan te vragen subsidiebedrag per kWh steeds verder oploopt. De derde en laatste fase is gisteren om 17:00 uur geopend. Vanochtend heeft Ekwadraat de laatste aanvragen ingediend.

Ekwadraat is sinds 2004 actief betrokken bij de SDE+ en haar voorgangers en heeft in 2016 en het voorjaar 2017 al voor € 2,3 miljard aan positieve beschikkingen ontvangen voor haar klanten. Ook dit najaar is er voor verschillende soorten productie-installaties subsidie aangevraagd. De € 675 miljoen is met name aangevraagd voor geothermieprojecten, grote zonne-energieprojecten, biomassa-installaties en getijdenenergie.

De verwachtingen over de verdeling en mogelijke uitputting van het budget lopen uiteen. RVO doet sinds 2016 geen uitspraken meer over de hoeveelheid aanvragen en budgetclaim. Nadat de SDE+ gesloten is volgt er doorgaans een update van de Minister. Ekwadraat gaat ervan uit dat het grootste deel van haar aanvragen binnen het budget vallen en daarmee een positieve beschikking ontvangen.

In het voorjaar van 2018 staat de SDE+ subsidie weer open voor nieuwe projecten. Het beschikbare budget en de subsidietarieven worden in december aangekondigd. Ekwadraat raadt initiatiefnemers aan om tijdig de plannen te laten toetsen. Dit vergroot de kans op een subsidiebeschikking.

Wat is de brandstof van de toekomst?
Grote belangstelling aardgasvrije wijken

Lees meer
Seminar 'de brandstof van de toekomst'

Lees meer
Let op: Aftrekpercentage EIA in 2019 van 54,5 procent naar 45 procent

Lees meer
SDE+ subsidie najaarsronde 2018

Lees meer