Nieuws

Update Erkende Maatregelen

Per 1 januari 2018 geldt er een nieuwe Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing. Dit is een onderdeel van regelgeving van het Activiteitenbesluit die bedrijven verplicht energie te besparen. Aan de twaalf branches waarvoor al een specifieke Erkende Maatregelenlijst van kracht was, zijn zeven branches toegevoegd. Daarnaast is het toepassen van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) als nieuwe maatregel toegevoegd. 

Nieuwe branches

Per 1 januari 2018 is er voor zeven nieuwe branches een specifieke Erkende Maatregelenlijst van kracht. Dit zijn de volgende branches:

  • Drukkerijen, papier- en kartonverwerking;
  • Bedrijfshallen;
  • Bouwmaterialen;
  • Hout- en meubelindustrie;
  • Tankstations en wasstraten;
  • Verf- en inktindustrie;
  • Detailhandel.

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten. De Erkende Maatregelenlijst geeft concreet aan op welke punten bedrijven moet letten om energie te besparen en hebben met name betrekking op gebouwgebonden energiegebruik, zoals verlichting, ventilatie en isolatie. Daarnaast zijn er bedrijfstak-specifieke maatregelen opgenomen.

Voor de branches kantoren, gezondheids- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, autoschadeherstelbedrijven, rubber- en kunststofindustrie, metaalelektro en MKB-metaal en commerciële datacenters zijn er sinds 1 december 2016 al branchespecifieke Erkende Maatregelenlijsten. Op 1 juli 2017 zijn daar de volgende branches aan toegevoegd: hotels en restaurants, sport en recreatie, mobiliteitsbranche, agrarische sector en de levensmiddelenindustrie.

Nieuwe maatregelen

Het energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is vanaf 2018 bij 6 utiliteitsbranches als nieuwe maatregel toegevoegd. Het gaat hierbij om de gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants en de detailhandel waarbij het verbruik meer dan 25.000 m³ aardgasequivalent is.

Het EBS laat op eenvoudige wijze zien waar en hoe er door slimmere instellingen energie en dus kosten kunnen worden bespaard.

Bekijk hier de officiële bekendmaking in de Staatscourant. 

 
Grote belangstelling aardgasvrije wijken
Seminar 'de brandstof van de toekomst'

Lees meer
Let op: Aftrekpercentage EIA in 2019 van 54,5 procent naar 45 procent

Lees meer
SDE+ subsidie najaarsronde 2018

Lees meer
Energiebesparing: sexy of een ver-van-mijn-bed-show?

Lees meer