Nieuws

Welke wijk in uw gemeente wordt aardgasvrij?

Vóór 1 juli 2018 kunt u als gemeente kenbaar maken welke wijk of dorp u aardgasvrij wilt maken. Het Rijk stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om u hierbij te ondersteunen en het proces te versnellen. Ekwadraat kan u als onafhankelijke partner helpen om de aanvraag te formuleren, een haalbaarheidsstudie uit te voeren en uw plannen te concretiseren.

In een brief (dd. 3 april 2018) hebben de ministers Ollongren en Wiebes aan de colleges van Nederlandse gemeenten een oproep gedaan om voor 1 juli kenbaar te maken in welke bestaande wijken of dorpen zij voornemens hebben om te starten met het aardgasvrij maken. Voor deze gemeenten is er in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om dit proces te versnellen. Per gemeente wordt maximaal één plan (circa 500 woningen) gehonoreerd. Selectie geschiedt onder meer op basis van bestuurlijke steun, termijn van oplevering, betrokkenheid van regionale stakeholders (corporatie, netbeheerder, energieleverancier, bedrijfsleven) en de betrokkenheid en het draagvlak bij burgers en bedrijven voor uw plannen. Ook mogelijkheid tot opschaling wordt in de selectie meegenomen. Gekoppeld aan de proeftuinen van aardgasvrije wijken wordt er een leerprogramma opgezet.

Ekwadraat heeft veel ervaring met het opstellen van regionale energie- en klimaatstrategieën en de vertaling naar uitvoeringsprogramma’s. Het organiseren van betrokkenheid van de (lokale) samenleving en handen en voeten geven aan de energietransitie zijn activiteiten die Ekwadraat dagelijks onderneemt.

Indien uw gemeente plannen heeft om in de komende jaren te starten met het aardgasvrij maken van wijken of dorpen en u in aanmerking wil komen voor de door het Rijk hiervoor beschikbaar gestelde financiële middelen, neemt u dan contact op met Ekwadraat. Wij kunnen u helpen om, vóór 1 juli 2018, de aanvraag voor uw gemeente te formuleren op basis van een haalbaarheidsstudie of helpen om uw plannen voor een aardgasvrije wijk te concretiseren.

Nadat uw plan is gehonoreerd kan Ekwadraat u ook begeleiden bij het realiseren van de plannen vanuit onze expertise en ervaringen in diverse gemeenten.

Interesse? Neem contact op met Remko Cremers via rcremers@ekwadraat.com of bel 088-4000500.

SDE+ subsidie najaarsronde 2018 bekend: wat verandert er voor u?
Energiebesparing: sexy of een ver-van-mijn-bed-show?

Lees meer
Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht

Lees meer
Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Lees meer
Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Lees meer