Nieuws

Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Het subsidiebudget van 6 miljard euro is volledig toegekend aan maar liefst 4.215 duurzame energieprojecten. In het najaar van 2017 werd er voor 9,9 miljard euro subsidie aangevraagd. Dat betekent dat er voor 3,9 miljard euro aan subsidieaanvragen is afgewezen.

De verdeling van de subsidie is als volgt:

Van de 4.215 toegekende projecten bestaat 93% uit zon PV-projecten. In totaal gaan deze zon PV-projecten 1.910,8 megawattpiek duurzame energie opwekken. Van het totale SDE+ subsidiebudget, € 6 miljard, neemt zon PV-projecten € 2,3 miljard in beslag. Samen met wind op land wordt het budget van de subsidie bijna volledig gebruikt, meer dan € 5 miljard.

In juni 2018 maakt de minister het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde SDE+ 2018 bekend.

Lees de gehele kamerbrief over de SDE+ najaarsronde 2017 hier.

Bron: Resultaten najaarsronde SDE+, RVO

Wat is de brandstof van de toekomst?
Grote belangstelling aardgasvrije wijken

Lees meer
Seminar 'de brandstof van de toekomst'

Lees meer
Let op: Aftrekpercentage EIA in 2019 van 54,5 procent naar 45 procent

Lees meer
SDE+ subsidie najaarsronde 2018

Lees meer