Nieuws

Grote belangstelling aardgasvrije wijken

Er zijn 75 gemeenten die zich aangemeld hebben voor het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Het rijk heeft € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor 20 wijken. Voor 1 oktober wordt bekend gemaakt welke wijken geselecteerd zijn. 

Met het programma Aardgasvrije Wijken wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met zogeheten proeftuinen de kennis stimuleren over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken. Gemeenten konden tot 1 juli een plan indienen.

Voor het programma is in totaal een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 20 wijken. Een toetsingscommissie beoordeelt de plannen en brengt daarover advies uit aan minister Ollongren. De minister beslist uiterlijk 1 oktober welke wijken geselecteerd zijn. Daarnaast wordt er voor alle gemeenten die zich daarvoor aanmelden een kennis- en leerprogramma opgezet onder regie van de VNG.

Het is de verwachting dat er ook voor 2019 en verder een rijksbijdrage beschikbaar komt voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Het kabinet heeft al besloten 100 proeftuinen te willen doen. Het Klimaatakkoord zal verdere invulling geven aan de ambities en via het belastingplan worden de voorzieningen gereserveerd.

Werkt u bij een gemeente of een woningcorporatie en krijgt u te maken met aardgasvrije wijken? Kom dan op 9 oktober naar de crash course aardgasvrij die Tertium, Antea Group en Ekwadraat organiseren. Over participatie, de techniek en de financiering. Lees hier meer informatie over het programma en aanmelden. Of neem contact op met onze adviseur via 088-4000500.

Wat is de brandstof van de toekomst?
Grote belangstelling aardgasvrije wijken

Lees meer
Seminar 'de brandstof van de toekomst'

Lees meer
Let op: Aftrekpercentage EIA in 2019 van 54,5 procent naar 45 procent

Lees meer
SDE+ subsidie najaarsronde 2018

Lees meer