Ons team

Technisch en gestructureerd

Geert Hobma

Junior Adviseur Energiebesparing

Voor het tegengaan van klimaatverandering is een energietransitie nodig.
De uitleg van wat de energietransitie betekent en hoe deze ingevuld moet worden zal afhankelijk zijn van aan wie het gevraagd wordt. In mijn ogen kan alles teruggebracht worden naar één ding; efficiëntie. Efficiëntere manieren van energie opwekking zorgen voor minder uitstoot. Het efficiënter inzetten van de energie zorgt er voor dat er minder energie nodig is. De uitdaging is om alles efficiënter te maken. Daar ligt mijn focus.