The Energy Transition Model

Het Energy Transition Model (ETM) is een open source energiemodel waarmee inzicht kan worden verschaft in het gehele energiesysteem van een gebied. Het model is volledig beschikbaar voor iedereen en u heeft toegang tot alle berekeningen, gegevens en software. Het ETM heeft verschillende scenario’s beschikbaar en alvast ingesteld voor de gebruikers, zoals 100% duurzame energie in 2030.

Hoe werkt het ETM

Het ETM werkt op een intuïtieve manier, u kunt het gehele energiesysteem van bijvoorbeeld een gemeente instellen door het verschuiven van schuifjes. Daarmee kunt u verkennen wat voor mogelijkheden en onmogelijkheden er in uw gebied zijn. Daarnaast rapporteert het model door middel van KPI’s wat de impact van jouw instellingen zijn op het gebied van CO2-besparing, energieverbruik, energie import, kosten en in hoeverre u een systeem hebt gebouwd op hernieuwbare bronnen.

De schuifjes zijn in te stellen in 4 categorieën: Vraag, Aanbod, Flexibiliteit en Kosten. Binnen de vraagzijde kunt u energievraag uitsplitsen in verschillende sectoren zoals Huishoudens, Transport, Industrie en Landbouw. Ook aan de aanbodzijde kun je alle energievormen kiezen, zowel fossiel als hernieuwbaar, dus van windenergie, zonPV en kernenergie tot het gebruik van aardgas en kolencentrales.

Ekwadraat en ETM

Met de inzet van het ETM kan Ekwadraat helpen keuzes maken in het energiesysteem. Door een systeem in te stellen door middel van de schuifjes maken we een nauwkeurig overzicht van de huidige situatie en kunnen we in een werksessie met wijkbewoners, gemeenteambtenaren of gemeenteraadsleden inzicht verschaffen in vragen zoals:

  • Hoeveel windmolens zijn er nodig om al onze huishoudens van energie te voorzien?
  • Hoeveel biomassa hebben we nodig om onze warmtenetten te voeden?
  • Welk gedeelte van het energieverbruik is toe te rekenen aan de landbouwsector?
  • Welk effect heeft het elektrificeren van al onze auto’s op het energiesysteem?
  • Heeft verduurzamen van de warmte in gebouwen een grotere impact op CO2-besparing dan aanpakken van de industriesector? Of zijn beide nodig om te verduurzamen?

Het ETM heeft een koppeling met MONDAINE-suite, waarmee het mogelijk wordt om ook de geografische eigenschappen van een energiesysteem in te tekenen. Vaak is bijvoorbeeld helemaal geen ruimte om alle ruimte vol te zetten met zon en wind. Zo kan er op een integrale manier worden toegewerkt naar een helder afwegingskader voor de keuze van energiemix.
 

Vragen over de inzet van één van de (energie)modellen binnen de warmtetransitie?

Neem dan contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen