ESSIM en de MAPEDITOR

ESSIM is een door TNO ontwikkeld energiemodel waarmee in detail een energiesysteem kan worden doorberekend. Het model is open source beschikbaar, maar vergt enige expertkennis om goed toepasbaar in te zetten.

Figuur 1: Voorbeeld ESSIM (BRON TNO)


De basis voor het ESSIM model is de Energy System Description Language (ESDL) ook ontwikkeld door TNO. Het is een universele taal waarmee een energiesysteem kan worden beschreven. Dat stelt gebruikers in staat om op een universele manier een systeem te analyseren en vergelijken met andere energiesystemen. Het model is gekoppeld aan de Mapeditor, waarmee een energiesysteem kan worden getekend geografisch met een automatische output van een ESDL. Zo kun je dus in de Mapeditor een energiesysteem tekenen, met ESDL als output en vervolgens analyseren en doorrekenen in ESSIM. Naast een koppeling met ESSIM bestaat er vanuit de Mapeditor ook een koppeling met de tooling van Quintel Intelligence en Objectvision, de makers van het ETM en vesta MAIS. Zo kunnen doormiddel van het gebruik van de Mapeditor wijkanalyses worden ingelezen vanuit vesta, duurzame bronnen worden toegevoegd in de kaartlaag en vervolgens worden doorgerekend in het ETM. Deze integratie van modellen stelt ons in staat een beter benadering van de werkelijkheid te modelleren.
 

Figuur 2: Voorbeeld van ESDL-systeemplaat (Bron TNO)

Ekwadraat en ESSIM

Bij Ekwadraat zetten we ESSIM in om complexe energiesystemen door te rekenen op hoog detailniveau. We kunnen hiermee bijvoorbeeld de impact op het energienet berekenen en een goede inschatting maken van te verzwaren netcapaciteit. Het energiemodel is goed toepasbaar om systeemstudies en integratievraagstukken dus vragen zoals:

  • Waar en hoeveel batterijen moeten er worden geplaatst op een bedrijventerrein om het terrein elektrisch zelfvoorzienend te maken?
  • Welke toepassingen zijn er nodig op een eiland om een tweede kabel door de Waddenzee te voorkomen?
  • Is het mogelijk om binnen een bepaald gebied energie uit te wisselen tussen verschillende verbruikers en opwekkers?

Vragen over de inzet van één van deze (energie)modellen binnen de warmtetransitie?

Neem dan contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen