Subsidie circulaire economie

Om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen nemen we de stap richting een Circulaire Economie. Daarmee worden producten, processen en diensten op een circulaire wijze ingericht en daarmee wordt de vraag naar grondstoffen en materialen verminderd.

Subsidiemogelijkheden

Het ontwikkelen van circulaire projecten vraagt om investeringen in tijd en middelen van ondernemers en organisaties. Deze projecten dragen bij aan het beleidsdoel van Nederland om in 2050 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en daarom stimuleert de (regionale) overheid deze initiatieven. Door middel van subsidies en overige financieringsmogelijkheden worden projecten mogelijk ondersteund in verschillende fasen van een project. Onderstaand worden een aantal typen subsidies uitgelicht.

Innovatiesubsidies

Projecten die gericht zijn op het ontwerpen van circulaire producten, processen, diensten of businessmodellen vragen om een vernieuwende aanpak ten opzichte van uw huidige bedrijfsvoering. Voor deze projecten worden samenwerkingen met andere partijen aangegaan of wordt er op een andere manier kennis ontwikkeld binnen de organisatie. De (regionale) overheid ondersteunt deze projecten middels innovatiesubsidies door bijvoorbeeld loonkosten, materiaalkosten voor een (demonstratie)productie-opstelling en het inhuren van experts te subsidiëren. Innovatiesubsidies dragen bijvoorbeeld bij aan projecten op het gebied van:

  • Ontwikkeling van een circulair businessmodel;
  • Ontwikkeling van een toepassing voor de verwerking van afvalstoffen;
  • Ontwikkeling van een pilot project waarbij fossiele en minerale grondstoffen worden vervangen door bio grondstoffen;
  • Realisatie van een circulair procesontwerp.

Investeringssubsidies

Wanneer je investeert in milieuvriendelijke technieken die bijdragen aan een circulaire economie kan je in aanmerking komen voor een investeringssubsidie. Deze subsidie is bedoeld om investeringen in productiemiddelen te stimuleren die bijdragen op één van de onderstaande thema’s:

  • Biobased economy;
  • Slim productiegebruik;
  • Ontwikkeling van circulaire (productie)processen;
  • Levensduur verlengende technieken;
  • Recycling;
  • Afvalscheiding en het opnieuw inzetten van afval.

Subsidies voor jouw project

Onze adviseurs zijn op de hoogte van de actuele een aankomende subsidies en overige financiële mogelijkheden die wellicht aansluiten bij uw project. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs om de kansen voor jouw projectidee te onderzoeken. 

Toonaangevende projecten

Aan de slag met Circulaire Economie?

Neem dan contact met ons op, samen kijken we of er een passende subsidie is voor uw project. 
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik adviseer u graag over subsidies voor circulaire projecten"

Janine Bos

Senior adviseur energiebesparing & CO2-footprint