De liefde voor het landschap, het respect voor de kracht van de natuur en het besef dat we moeten veranderen, vormen de basis van de ambitie om het anders te doen. Om een bijdrage te leveren aan de transitie die zo hard nodig is om een nieuwe balans te vinden. Een balans die vooral tot een nieuwe maatschappelijke werkelijkheid moet leiden. Waarbij verantwoordelijkheden weer komen te liggen waar ze thuishoren.

Ekwadraat gelooft in de kracht van de lokale economie
Binnen ons bedrijf werkt een generatie professionals die naast hun vakinhoudelijke kennis de drive voelen om hun kennis in te zetten voor een wereld die niet meer gedomineerd wordt door de fossiele industrie. Die snappen dat het sluiten van lokale ketens de enige manier is om de transitie van onderop in beweging te brengen. Maar die ook snappen dat hier gezonde businesscases aan ten grondslag moeten liggen, zonder rendement geen bestaansrecht.

Ekwadraat onderneemt met ondernemers
Ekwadraat zoekt qua opdrachten haar positie tussen grote nationale spelers met een gedegen reputatie, maar onderscheidt zich van hen omdat we ondernemender zijn, meer conceptueel denken en nadrukkelijk naast de ondernemer/opdrachtgever gaan staan. Ekwadraat stelt zich meer betrokken op bij de realisatie en het rendement en kan door haar compacte organisatie slagvaardiger optreden.

Ekwadraat brengt energie (terug) bij mensen
Ekwadraat brengt geen wetenschappelijk verhaal, maar legt verbindingen op lokaal niveau. De combinatie boer/zwembad, het samenbrengen van lokale tuinders, de inzet op wijkbedrijven ; het zijn voorbeelden van op het oog logische combinaties die zonder interventie van Ekwadraat niet zo succesvol tot rendement waren gekomen. Niet alleen in Nederland overigens. We zien dat onze lokale aanpak een antwoord lijkt te zijn binnen het hele mondiale speelveld.

Lees ons hele verhaal