Directeur Douwe Faber vertelt ons verhaal:

"Kijk eens door de ogen van een 8-jarige kijkt naar de wereld; er lijken geen grenzen, geen onmogelijkheden te zijn. Het leven is wat het is, met een onmetelijk lange toekomst in het vooruitzicht. De onbevangenheid, het ultieme vertrouwen in de generaties voor je, maakt je zorgeloos. Er is geen enkele aanleiding om te denken dat de wereld er ooit anders uit gaat zien dan dat moment…

Zo heb ik het tenminste ervaren, opgroeiend in een prachtig natuurgebied. Met aan de ene kant de Waddenzee met haar prachtige vergezichten en aan de andere kant het agrarisch gebied waar mijn ouders hun brood verdienden met wat de natuur opbrengt.

Maar de werkelijkheid was toen al anders. Hoewel niet zichtbaar werd het milieu al behoorlijk geweld aangedaan.

De machtsstrijd om de fossiele brandstoffen was volop gaande, de economische effecten daarvan werden in de afgelopen 20 jaar pijnlijk duidelijk. Dit heeft geleid tot een maatschappij waarbij het individu weinig heeft in te brengen en weinig keuzemogelijkheden heeft. Een machtige fossiele lobby heeft ons (tijdelijke)rijkdom verschaft maar heeft ons ook laten wennen aan goedkope fossiele energie. Het heeft ons lui gemaakt en tot overmatig consumptiegedrag gedreven. De schade die dit toebrengt aan het milieu wordt doorgeschoven naar de volgende generaties.

Dit heeft geleid tot een ontwikkeling waarbij de lokale samenhang in de maatschappij is weggevallen en dit heeft geleid tot verregaande individualisering en bepaalde vormen van maatschappelijke ongelijkheid. Dit is niet de maatschappij die ik voor ogen had als 8 jarig jongetje en zo’n maatschappij wens ik mijn kinderen ook niet toe. Ik geloof wel in de wetten van de economische werkelijkheid. Geld is niet het doel, maar nodig om innovatie en continuïteit te kunnen waarborgen. Dat hebben we hard nodig om enerzijds onze hoge levenstandaard in stand te houden terwijl we tegelijkertijd een maatschappij creëren die weer samenhang kent. Duurzame energie biedt bij uitstek de mogelijkheid om lokaal en gezamenlijk weer verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen energievoorziening. De rendementen vloeien terug naar de lokale maatschappij in plaats van in de zakken van de machtige fossiele industrie en de politiek die daarvan afhankelijk is.

De liefde voor het landschap, het respect voor de kracht van de natuur en het groeiende besef dat we niet goed bezig zijn, vormen de basis van de ambitie om het anders te doen. Om een bijdrage te leveren aan de transitie die zo hard nodig is om een nieuwe balans te vinden. Een balans die vooral tot een nieuwe maatschappelijke werkelijkheid moet leiden. Waarbij verantwoordelijkheden weer komen te liggen waar ze thuishoren.

Binnen ons bedrijf werkt een generatie professionals die naast hun vakinhoudelijke kennis de drive voelen om hun kennis in te zetten voor een wereld die niet meer gedomineerd wordt door de fossiele industrie. Die snappen dat het sluiten van lokale ketens de enige manier is om de transitie van onderop in beweging te brengen. Maar die ook snappen dat hier gezonde businesscases aan ten grondslag moeten liggen, zonder rendement geen bestaansrecht.

Ekwadraat brengt geen wetenschappelijk verhaal, maar legt verbindingen op lokaal niveau. De combinatie boer/zwembad, het samenbrengen van lokale tuinders, de inzet op wijkbedrijven ; het zijn voorbeelden van op het oog logische combinaties die zonder interventie van Ekwadraat niet zo succesvol tot rendement waren gekomen. Niet alleen in Nederland overigens. We zien dat onze lokale aanpak een antwoord lijkt te zijn binnen het hele mondiale speelveld.

Ekwadraat zoekt qua opdrachten haar positie tussen grote nationale spelers met een gedegen reputatie, maar onderscheidt zich van hen omdat we ondernemender zijn, meer conceptueel denken en nadrukkelijk naast de ondernemer/opdrachtgever gaan staan. Ekwadraat stelt zich meer betrokken op bij realisatie & rendement en kan door haar compacte organisatie slagvaardiger optreden.

Natuurlijk zijn we ook een commercieel bedrijf. Juist door ondernemend conceptueel en innovatief te denken en werken maken wij het verschil. Een club mensen die zich iedere dag weer opnieuw realiseert dat we alleen kunnen voortbestaan als we onze klanten verder helpen. Wij investeren in onze relaties en krijgen dat ook terug. Omdat wat we gezamenlijk realiseren relevant is. Voor nu. Voor de toekomst."