Subsidie nieuwe technologie

Aanleiding

Pure Air Solutions heeft samen met de Universiteit van Valencia circulair en duurzaam concept ontwikkeld: de BONCUS technologie. Met deze technologie is het mogelijk om een met oplosmiddelen vervuilde luchtstroom te zuiveren en van deze oplosmiddelen vervolgens groen gas te maken. Het groen gas dat gemaakt wordt heeft zo’n hoge kwaliteit dat het gelijk in de fabriek te gebruiken is. Fabrieken kunnen vaak 100% van de totale energievraag van de productie dekken met het groen gas dat geproduceerd wordt uit hun eigen afvallucht. Sommige grotere bedrijven kunnen zelfs meer produceren dan ze zelf gebruiken. 

Specialisaties binnen dit project:

  • Subsidie
  • Groen gas

Projectdatum

oktober 2021

Opdrachtgever:

Pure Air Solutions 

 

Inhoud/doelstelling project

De doelstelling van het project is het testen van de BONCUS technologie met betrekking tot het recyclen en verwerken tot energie van luchtstroomafval in een operationele omgeving. Ook wil Pure Air Solutions met de uitvoering van het project nieuwe technische inzichten krijgen voor het definitieve ontwerp van de innovatieve anaerobe bio-wasser. 

 

Rol van Ekwadraat

Pure Air Solutions zocht financiering om haar project naar het volgende ontwikkelstadium te brengen. Ekwadraat is gevraagd hieraan mee te denken en vond kansen in het kader van de call EFRO Valorisatie. Ekwadraat heeft samen met de Pure Air Solutions de subsidieaanvraag uitgewerkt en daarmee meegedacht over inhoud, planning, en technische en financiële haalbaarheid van het project.

 "Ik help graag met
uw subsidieaanvraag!"

Hoa Pham

Manager strategie en innovatie

Gerelateerde projecten