Energieneutrale regio

De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ontwikkelden vorig jaar samen de ‘Investeringsagenda Ternaard’. Deze investeringsagena werd ontwikkeld als onderdeel van de besluitvorming rond de mogelijke gaswinning rond Ternaard. Omdat de mogelijke gevolgen van gaswinning, een groter gebied treffen dan alleen de nabije omgeving rond het gasveld, wordt een investeringsagenda ontwikkeld voor de grotere regio. De overheden stellen de investeringsagenda samen met bewoners en belanghebbenden op.  De investeringsagenda splitst zich uit in drie thema’s:

1. Verzilting;
2. Energietransitie;
3. Sociaaleconomische vitaliteit.

Specialisaties binnen dit project:

 

Deel dit project

 “We zijn erg tevreden. Het onderzoek leverde interessante maatregelen op, waarmee wij flink op energie kunnen besparen"

De ambitie

Binnen het thema energietransitie ontstond de vraag, hoe kun je zo’n groot en uitgestrekt gebied met slechts 4.000 woningen energieneutraal maken en wat zijn daar dan de kosten van? Ekwadraat heeft in opdracht van de Provincie Fryslan antwoord gegeven op deze vragen.

De aanpak

1. Bewonerssessies
Onder leiding van adviesbureau Partoer zijn bewoner sessies georganiseerd. Alle inwoners van de regio zijn uitgenodigd om haar kansen, ideeën en hindernissen kenbaar te maken bij dit onderwerp. Dit heeft geresulteerd in een lange lijst met maatregelen om het gebied energieneutraal te maken.

2. technische analyse
De voorgestelde maatregelen uit de bewonerssessies hebben alle betrekking op het verduurzamen van de gebouwen, de energievoorziening en de mobiliteit in het gebied. Om de effectiviteit van de maatregelen te bepalen is het nodig om inzicht te hebben in de kenmerken van het gebied. Hierbij zijn woningypologien, energieverbruiken, energielabels, energie-infrastructuur en energiebronnen in kaar gebracht.

3. maatregelpakketten
Op basis van de verschillende maatregelen zijn maatregelpakketten samengesteld. Pakketten zijn samenstellignen van maatregelen die ‘bij elkaar’ horen. Denk bijvoorbeeld aan woning isolatie in combinatie met een elektrische warmtepomp en zonnepanelen. Van deze pakketten zijn de kosten bepaald voor Ternaard en Wierum. Vervolgens is ook een opschaling gemaakt naar de regio om inzicht te krijgen in de totale kosten. 
 

 

 "Ik help u graag bij het bereiken van een energiezuinige organisatie"

Rob Goes

Manager sales & marketing

Gerelateerde projecten