MONDAINE

De aanleiding

De energietransitie is een maatschappelijke opgave waar grote vraag is naar consistente inzichten op het gebied van flexibele energie infrastructuur. Op de Nederlandse markt zijn tientallen energie-rekenmodellen te vinden. Onder andere overheden, netbeheerders, woningcorporaties en VVE's staan voor grote beslissingen en gebruiken deze digitale rekenmodellen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en gevolgen van flexibele energiesystemen.

Elk van deze modellen, en de uitkomsten ervan, zijn van waarde. Maar deze produceren vaak op zichzelf staande uitkomsten die moeilijk te verbinden zijn aan uitkomsten van andere modellen. Echter, om te komen tot een succesvolle energietransitie is een integraal, transparant en vooral betrouwbaar inzicht nodig. 

MONDAINE biedt een oplossing voor het bundelen van de krachten van deze energie-rekenmodellen. Het vormt namelijk de koppeling van bestaande modellen, waardoor een integrale set van modellen en data ontstaat. Doordat energiemodellen op elkaar aansluiten, zijn de uitkomsten ervan beter vergelijkbaar en consistenter. Dit leidt tot betere, integrale oplossingen voor de energietransitie.

Specialisaties binnen dit project:

  • Energie-rekenmodellen
  • Duurzame energietransitie

Projectconsortium

Deel dit project

"MONDAINE biedt een oplossing voor het bundelen van de krachten van energie-rekenmodellen. Doordat energiemodellen op elkaar aansluiten, zijn de uitkomsten ervan beter vergelijkbaar en consistenter. Dit leidt tot betere, integrale oplossingen voor de energietransitie."

Doelstelling

Het doel is het ontwikkelen van een uniforme en gestructureerde 'suite' (koppelingsmechanisme) op basis van bestaande energiemodellen, tools en data. Door de suite kunnen energie-rekenmodellen met elkaar communiceren en data uitwisselen. Output van één model kan als input gebruikt worden voor andere modellen, waardoor het mogelijk is om modellen aan elkaar te schakelen, bijv. in tijd (planfasen) of in schaal (van gemeentelijk naar regionaal).

De koppeling wordt ingezet om drie veelgebruikte energiemodellen te koppelen: ETM, Vesta, PICO. De toepasbaarheid, bruikbaarheid en meerwaarde van het koppelingsmechanisme worden getoetst en verbeterd aan de hand van use-cases: Amsterdam, Hengelo en Gooi- en Vechtstreek. De ambitie is om zoveel mogelijk energie-rekenmodellen te laten aansluiten. Zo ontstaat er een integrale set van modellen en data die kan bijdragen aan een duurzame energietransitie.

Samenwerking tussen energiemodellen zal beleidsmakers een betrouwbaarder inzicht geven in de (lokale) energietransitie en interactie met het hele energiesysteem, met tegelijkertijd voldoende detail om aan te sluiten bij de werkelijke situatie, en daarmee van inzicht naar beslissing te kunnen gaan."Ik help u graag bij het bereiken van een energiezuinige organisatie"

Sabrina Kouwenhoven

Senior adviseur

Resultaat

Het resultaat van de MONDAINE suite is een gevalideerde en integrale set van energiemodellen en data. Eindgebruikers worden op deze manier voorzien van informatie over energetische, duurzame en financiële aspecten van energiesystemen en krijgen de mogelijkheid om de effecten zien van een lokale beslissing voor de regio. Kortom: publieke en private actoren actief in de energietransitie krijgen op deze manier meer volledige informatie en daarmee betrouwbare inzichten. MONDAINE vormt op die manier een extra impuls voor de energietransitie.

Gerelateerde projecten