Aardgasvrij wonen

Verwarming en heet water. In de meeste woningen is dit te danken aan het gebruik van aardgas. Een aansluiting op dit (aard)gasnet wordt echter in steeds meer woonwijken weggelaten. Om de klimaatdoelstellingen te halen worden steeds meer woningen aardgasvrij gebouwd. Zo ook de nieuwbouwwijk in Deinum. Dit brengt voor de bewoners natuurlijk veranderingen en vragen met zich mee.
 

De ambitie


Gemeente Menameradiel heeft de ambitie uitgesproken om de nieuwbouwwijk in Deinum aardgasvrij te bouwen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een centraal warmtenet, all electric met warmtepompen, zonnecollectoren of een combinatie hiervan. Iedere oplossing heeft, afhankelijk van de omgeving, zijn eigen voor- en nadelen.

Om erachter te komen welke oplossing het beste past bij deze nieuwbouwwijk, heeft Ekwadraat in opdracht van de gemeente Menameradiel een scenario-analyse uitgevoerd.

 

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

"Deze aanpak heeft de bewoners en de gemeente dichter bij elkaar gebracht. Door gezamenlijk op te trekken bij het verduurzamen van wijken bereik je veel meer."

- Gemeente Menameradiel

De aanpak

In de scenario-analyse is uitgezocht welke alternatieven er op het gebied van duurzame energie mogelijk zijn voor deze nieuwbouwwoningen. Hierin zijn de volgende oplossingen onderzocht:

  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Biomassa 
  • Energie uit de bodem

Resultaat


Ekwadraat heeft de bewoners geïnformeerd over deze diverse alternatieven voor aardgas. Hiervoor heeft Ekwadraat informatiebijeenkomsten georganiseerd en brochuremateriaal opgesteld. Zo hebben de bewoners een keuze kunnen maken over de beste combinatie voor hun gasloze huis.

De analyse en bijeenkomsten resulteerden in een helder beeld voor bewoners. Elk alternatief had zijn eigen kenmerken. Op basis hiervan konden bewoners gefundeerde keuzes maken.
 "Ik help u graag om uw bedrijf/gemeente te verduurzamen"

Rob Goes

Manager sales & marketing

Alternatieven aardgasvrij

                                                                                         

Informatiebijeenkomst bewoners

                                                                                                                               

Coöperatief ontwikkelen

                                                                                         

Dit wil ik ook

 

Gerelateerde projecten