Bermgrasvergisting

De Business Unit Natuurlijk Kapitaal (Bunk) van Rijkswaterstaat houdt zich bezig met de verduurzaming van het areaal dat RWS onder beheer heeft. Dit gaat voornamelijk om bermen. RWS Bunk kijkt met andere ogen naar het Rijkswaterstaatareaal om samen met marktpartijen en andere overheden de transitie te maken naar een circulaire economie. Een onderdeel daarvan is de productie van duurzame energie. 


De ambitie


De ambitie van RWS Bunk is: het verwaarden van bermgras in de circulaire economie. Daarbij kijken ze naar alle mogelijke toepassingen. Op dit moment wordt het bermgras voornamelijk afgevoerd naar composteringsbedrijven. Het wordt als een afvalstof behandeld. Daar komen kosten bij kijken en er komen broeikasgassen vrij. Hierdoor zorgt bermgras voor extra uitstoot, naast de uitstoot die al vrijkomt. RWS Bunk heeft de ambitie om de broeikasgassen van hun areaal te minimaliseren en met bermgras bij te dragen aan duurzame doelstellingen. 


RWS Bunk heeft Ekwadraat gevraagd een analyse te maken van de mogelijkheden om via vergisting hun bermgras om te zetten in duurzame energie. Tot voor kort werd bermgras gezien als een lastige inputstroom voor vergisting. Er ontstond veel vervuiling en dat resulteerde in relatief lage biogasopbrengsten. Door technologische ontwikkelingen is dit veranderd. 
 

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

De aanpak


Ekwadraat heeft uitgezocht hoeveel bermgras Rijkswaterstaat op jaarbasis produceert en wat daar vervolgens mee gebeurt. Dit is gedaan aan de hand van een deskstudie en interviews met aannemers die voor RWS het bermgras verwerken. 

Daarnaast heeft Ekwadraat de belangrijkste knelpunten voor de verwaarding van bermgras in beeld gebracht. Vervolgens is gekeken welke innovatieve oplossingen deze knelpunten weg zouden kunnen nemen.

Die informatie heeft inzicht gegeven welke opties RWS bunk heeft om het bermgras optimaal in te zetten voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling.


De resultaten


Met het onderzoek heeft Ekwadraat goed inzicht gegeven in de volledige keten van gras. In combinatie met innovaties in biovergisting heeft Ekwadraat een businesscase opgesteld waarmee RWS Bunk een goede vergelijking kon maken tussen de verschillende opties voor verduurzaming.

RWS Bunk heeft nu een concreet stappenplan voor de inzet van bermgras voor duurzame energie. 
 

 "Ik help u graag met alle vragen over vergisting"

Klaas de Jong

Senior adviseur/procestechnoloog

Gerelateerde projecten