Innovatieve vergisting

Dairy Campus in Leeuwarden is een van de koplopers op het gebied van innovatieve vergistingstoepassingen. Een belangrijk deel van het Dairy Campus project bestaat uit de toepassing van innovatieve vergistingstechnologie. Deze vindt zijn oorsprong in de VS. Proeven op semi praktijkschaal met een vergistingstank van 80 m³, hebben veelbelovende resultaten laten zien met het vergisten van lignocelluloserijke grondstoffen.
 

Biogas Leeuwarden

 

Het innovatieve vergistingsconcept werkt als volgt. Allereerst wordt biomassa sterk verkleind in een maalapparaat. Vervolgens vindt het hydrolyse proces plaats. Daarna wordt de stroom in een reactor gebracht, waar het een aantal ruimtes passeert. Het digestaat wordt door een pers geleid, waarbij de waterige fractie teruggaat in het proces. De vaste fractie wordt verder opgewerkt, zodat de kosten beperkt blijven. Op Dairy Campus is verse mest beschikbaar en het natte digestaat wordt als meststof op het grasland gebruikt. 

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

Gezien de hoge biogasopbrengsten in de proeffabriek was het van groot belang deze biogas opbrengsten door te zetten naar een opgeschaalde installatie. Deze opschaling heeft plaatsgevonden op de Dairy Campus te Leeuwarden. In 2016 is een vergister met een jaarlijkse aanvoer van 30.000 ton mest en co producten gebouwd. Op maandag 11 juli 2016 is Biogas Leeuwarden feestelijk geopend. 


 

 "Ik help u graag met alle vragen over vergisting"

Klaas de Jong

Senior adviseur/procestechnoloog

Gerelateerde projecten