Boer zoekt Zwembad

Organisatie
Share project

 

Maatschap de Boer - Talsma, een agrarische ondernemer te Stiens, wilde graag zelf duurzaam zijn energie produceren. Hij heeft een biogasinstallatie gerealiseerd bij zijn bedrijf. Deze biogasinstallatie produceert biogas door de vergisting van meststromen, restproducten van het agrarische bedrijf en overige organische materialen. Dit biogas wordt in een gasmotor met generator, een zogenaamde Warmte Krachtkoppeling (WKK), omgezet in elektriciteit en warmte.

 

Op ca. 1,8 km afstand van agrarisch ondernemer de Boer ligt het Sportcentrum “It Gryn”, een subtropisch zwembad met diverse voorzieningen en sportzalen. Het zwembad stond voor een aanpassing en de energievoorziening moest worden herzien. Ekwadraat legde de verbinding met de agrarische ondernemer die warmte over had. Het sportcentrum koos er dan ook voor warmte af te gaan nemen van de biogasinstallatie. Hiertoe wordt een van de WKK installaties bij het zwembad geplaatst welke gevoed worden door de biogasinstallatie gekoppeld door een biogasleiding. Hiermee neemt het zwembad duurzame warmte en mogelijk elektriciteit af en wordt het overgrote deel van de energiebehoefte duurzaam ingevuld.