De energieneutrale Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Hierin werken het rijk en de regio samen aan de vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. 

Het rijk is verantwoordelijk voor de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit, terwijl de regio (DNA) verantwoordelijk is voor de ambities op het gebied van duurzame energie, natuur, ruimtelijke kwaliteit en recreatie en toerisme. Samen werken het rijk, de provincies, gemeenten en de regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk. Op de website kunt u de vorderingen binnen dit project volgen.
 

Duurzame ambities
 

Binnen het programma Energie worden verschillende demonstratieprojecten uitgevoerd, waarbij Ekwadraat verantwoordelijk is voor:

  • Het programmamanagement
  • Het verbinden en afstemmen van demonstratieprojecten
  • Het managen van verschillende besluitvormings- en uitvoeringsprocessen
  • Het creëren en bewaken van het (bestuurlijk) draagvlak van de vele betrokken publieke en private partijen

Douwe Faber, directeur Ekwadraat, is de trekker van het programma Energie binnen De Nieuwe Afsluitdijk.

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

"We willen vooral laten zien dat je nog meer met een dijk kunt doen: de overgang van zoet naar zout water, energieopwekking, toerisme, vismigratie etc. In het buitenland is er veel interesse in die Nederlandse kennis en bouwkunde. We kunnen onze integrale werkwijze exporteren. We willen de etalage zijn van innovaties op en rond een dijk.”

- Tjalling Dijkstra, programmamanager DNA

Een greep uit de projecten


Op de Afsluitdijk wordt aan hele diverse projecten gewerkt. Het is een broedplaats voor innovatieve concepten die in veel gevallen nog nooit eerder gedemonstreerd zijn. Hiermee is De Nieuwe Afsluitdijk niet alleen een duurzame dijk, het is ook een belangrijke entiteit voor de economische ontwikkeling van de duurzame sector in Nederland. Er wordt ondermeer aan de volgende projecten gewerkt.


Stromingsenergie


De Afsluitdijk is een perfecte locatie om stromingsenergie op te wekken: er is aan getijverschil en stroming geen gebrek. Twee keer per etmaal wordt bij laagwater op de Waddenzee het overtollig IJsselmeer water gespuid. DNA en ontwikkelaar Tocardo werken hier samen aan opwekking van stromingsenergie. Bij Kornwerderzand wordt een demonstratiecentrale ingericht. De centrale zal in 2018 een vermogen van 3 MWe hebben. Ekwadraat heeft samen met Tocardo zowel staatssteun als private financiering kunnen verzorgen voor realisatie van deze centrale op de Afsluitdijk.


Back-Bone


Hoewel een Back-Bone noodzakelijk is voor de projecten die op de Afsluitdijk worden gerealiseerd, is er tot op heden geen energiekabel beschikbaar. Het aanleggen van een Back-Bone over de Afsluitdijk is kostbaar, waardoor het realiseren vraagt om een intensieve samenwerking van zowel bedrijven als overheden. Ekwadraat is hierin de verbindende factor.


Zonne PV


Zonne-PV biedt gezien de ligging van de Afsluitdijk goede kansen. Ekwadraat heeft een locatieonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat er 8 MW gerealiseerd kan worden door PV-panelen. Aan weerskanten van de Afsluitdijk wordt gewerkt aan het realiseren van een zonnepark.


Blue Energy


Ekwadraat begeleidt Redstack bij het opschalen van de Blue Energy centrale; energiewinning door verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. In de Breezanddijk is momenteel een testopstelling gemaakt om kennis te vergaren over deze nieuwe vorm van energieopwekking. Deze testcentrale gebruikt water uit de Waddenzee en het IJsselmeer. Als de proeven succesvol zijn afgerond wordt het project opgeschaald tot een demonstratie-installatie. 


Offgrid testcentre


Op de Afsluitdijk wordt het OGTC gevormd; een ‘energieproeftuin’ die dient als platform voor het testen van energie-innovaties, met als doel om innovaties sneller te kunnen realiseren. Het OGTC kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om kleinschalige windmolens vergunningsvrij te testen. Ekwadraat is op bestuurlijk niveau actief om (voornamelijk) met overheden af te stemmen hoe bestaande regels kunnen worden versoepeld.


Solaroad Waddencentrum


Op Kornwerderzand is het Waddencentrum gerealiseerd. Dit is een museum over (het verleden van) de Afsluitdijk. Ekwadraat zocht naar manieren om aansprekende projecten op het gebied van duurzame energie aan toeristen te tonen. Zoals het plaatsen van een SolarRoad rondom het Beleefcentrum. Dit concept wordt momenteel verder uitgewerkt.


Resultaat

 

Het resultaat van alle projecten op de Afsluitdijk is een volledig energieneutrale dijk. De eerste ter wereld. Hiermee is de Afsluitdijk voorbereidt op een toekomst met alleen maar duurzame energie. Daarnaast wordt de Afsluitdijk een plaats waar innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie gedemonstreerd kunnen worden.

Dit biedt een springplank voor Nederlandse bedrijven om innovaties door te ontwikkelen. Dit wordt gefaciliteerd door middel van een Living Lab. Een living lab is een proeftuin waarin innovaties in realistitsche setting getest kunnen worden. 

Het living lab biedt meer mogelijkheden voor financiering, versnelde vergunningstrajecten en subsidies. Hiermee wordt innovatie versneld. Momenteel wordt door Ekwadraat gewerkt aan het opzetten van de structuren van het Living Lab. 
 

"Ik help u bij het realiseren van uw ambities in de energietransitie"

Douwe Faber

Oprichter/Directeur Ekwadraat Group

Gerelateerde projecten