Energiecampus Leeuwarden

Organisatie
Share project

 

Duurzame energie

Nu al levert de Schenkenschans duurzame warmte en elektriciteit aan de Elfstedenhal. Straks gaat de Energiecampus groene stroom, gas of warmte leveren aan circa 8.000 huishoudens in Leeuwarden. In het plan is in ieder geval een biovergister meegenomen en een grootschalig zonnepark. Maar ook onderwijs-,  kennisinstellingen en andere bedrijven gaan het campusterrein gebruiken voor onder andere het opwekken van duurzame energie. Het eerste private campus terrein van Leeuwarden. “Op termijn is er een duurzame energieproductie van 1 PJ mogelijk op de Energiecampus, wat gelijk staat aan 10% van Leeuwarden haar energie behoefte”, aldus Harm Beerda, directeur Oosterhof Holman.

 

Landschappelijke inpassing

Het gehele terrein zal goed landschappelijk ingepast worden met veel groen, water, recreatieve fietspaden en een dijklichaam van 6 meter hoog. Hierdoor krijgt Leeuwarden een nieuw groen stadsaanzicht. De Energiecampus Leeuwarden is de locatie waar kennis, experiment en productie over gaat in recreatie, groen en water.

 

Douwe Faber

Oprichter/Directeur Ekwadraat Group