Geothermie Groningen

Organisatie
Share project

Paul Corzaan, projectleider geothermie bij WarmteStad: “Huishoudens zijn ongeveer 60% van hun energielasten kwijt aan verwarming en warm tapwater. Daarom is het benutten van deze bron ook interessant uit kostenoogpunt. De techniek is niet nieuw, maar het is wel voor het eerst dat op deze schaal geothermie voor het verwarmen van een woonwijk wordt ingezet.”

 

Aan de noordwestkant van de stad, op de Zernike Campus, wordt een geothermiebron geboord, die wordt aangesloten op een – nog aan te leggen – warmtenet.
Paul Corzaan: “Met één geothermiebron op Zernike produceren we onze eigen, lokale energie en kunnen we 10.000 huishoudens in de stad voorzien van warmte."

 

De afgelopen 2,5 jaar is de organisatie van WarmteStad druk bezig geweest met het voorbereiden van het project. Eind april neemt de RvC van het Waterbedrijf Groningen hierover een besluit, en op 8 juni de gemeenteraad van Groningen. Pas daarna kan het project daadwerkelijk van start gaan.

 

Adri Kuyper, specialist geothermie bij Ekwadraat, is ingehuurd door Warmtestad voor zijn inbreng van kennis op het gebied van geothermie en het daarbij behorende netwerk. Ekwadraat fungeerde daarnaast voor WarmteStad als ‘vergunningenloket’, oftewel het aanvragen van alle vergunning en het begeleiden van het bijbehorende voortraject. Dit is voorwaar geen sinecure, want er zijn verschillende subsidies verworven, waaronder een ELENA-subsidie van maximaal 2 miljoen. De European Local Energy Assistance (ELENA) is in het leven geroepen door de Europese Commissie om duurzame energie opwekking te stimuleren. Met deze subsidie wordt een groot deel van de voorbereidingskosten voor dit project gedekt.

 

Door gebruik te maken van specialisten op allerlei gebied ligt er nu een prachtig putontwerp, zijn de subsidies geregeld en wordt de laatste hand gelegd aan de contractering van de afnemers (in dit geval met name grote woningcorporaties, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en een aantal vastgoedeigenaren en –beheerders). De projectorganisatie van WarmteStad ziet daarom met alle vertrouwen het aanstaande besluitvormingsproces tegemoet.