Geothermie Hartman

Organisatie
Share project

 

Het Hartman Aardwarmte project is een initiatief van A.C. Hartman Beheer B.V. te Sexbierum.

De glastuinbouw is een energie-intensieve sector, waarbij voor de verwarming van de kassen gebruik gemaakt wordt van aardgas. Door de toepassing van aardwarmte kan een belangrijke verduurzamingsslag gemaakt worden. 

Projectmanagement, financiering en vergunningen

 

Ekwadraat helpt Hartman mee aan een goede businesscase. Hierbij is goed projectmanagement van groot belang. Er worden onder andere opsporingsvergunningen en omgevingsvergunningen aangevraagd om het project te realiseren. Om het project gefinancieerd te krijgen heeft Ekwadraat subsidies aangevraagd. Er is onder andere de Marktintroductie Energie Innovatie (MEI) subsidie, een investeringssubsidie, aangevraagd waar 1,5 miljoen euro verkregen is. Daarnaast heeft Ekwadraat voor Hartman SDE+ subsidie aangevraagd en verkregen.