Monitoring zwembad It Gryn

Organisatie
Share project

It Gryn

Het sportcentrum “It Gryn”, een subtropisch zwembad met diverse voorzieningen en sportzalen, kwam al eerder in aanraking met de moderne mogelijkheden om de energievoorziening te verduurzamen en te optimaliseren. Het sportcentrum koos ervoor om warmte af te gaan nemen van een biogasinstallatie in de buurt. Hiertoe werd een van de WKK installaties bij het zwembad geplaatst welke gevoed werd door de biogasinstallatie, gekoppeld door een biogasleiding. Dit project werd door Ekwadraat geïnitieerd en begeleid. Na afronding van dit project heeft Ekwadraat een logische vervolgstap geopperd, namelijk: het installeren van een monitoringsysteem.

Eniscope monitoringsysteem

Het Eniscope monitoringsysteem is een product van het Britse bedrijf BEST. Dit systeem is wereldwijd een van de meest toonaangevende monitoringsystemen en Ekwadraat heeft het initiatief genomen om dit systeem in Nederland op de markt te brengen. Met alle kennis over energiebesparing en duurzame energie binnen Ekwadraat kunnen we stellen dat dit de manier wordt om organisaties efficiënter te maken in de toekomst. Alle processen in een organisatie worden gefaciliteerd door energie. Inzicht in energiegebruik, betekent inzicht in de efficiëntie van bedrijfsprocessen.

Eniscope bij It Gryn

It Gryn is overtuigd van de nadrukkelijke meerwaarde van het systeem en is aan de slag gegaan met het systeem. Dit bleek algauw een goede keus. Men kwam er achter dat er veel onnodig energiegebruik was. Het systeem is in mei geïnstalleerd en inmiddels zijn er al verscheidene opties geformuleerd om significante besparingen te realiseren. Ekwadraat begeleidt “It Gryn” hierin en samen wordt er hard gewerkt om deze besparingsopties structureel door te voeren in de energiehuishouding. De komende maanden staan in het teken om gezamenlijk de organisatie klaar te stomen voor de toekomst.