Nieuwe Energie Hengelo

De gemeente Hengelo is ambitieus op het gebied van duurzame energie. In de Twentse stad werken het bedrijfsleven en de bevolking samen met de gemeente aan een gezonde, groene en energieneutrale toekomst. Ekwadraat vertaalt ambities naar daadwerkelijk resultaat.
 

De ambitie


Sinds 2017 werkt Hengelo hard aan een gezonde, groene en energieneutrale stad. In dat jaar zijn de doelstellingen hiervoor vastgelegd in Het Actieplan 'Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021'. 

Het is een breed plan waarin de nadruk ligt op het vergroenen van de stad, het verduurzamen van de gebouwde omgeving, het realiseren van meer hernieuwbare energie en het realiseren van aardgasloze wijken. Hierin wordt samengewerkt met bedrijfsleven en inwoners.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • 2% jaarlijkse energiebesparing
  • 100% energieneutraal in 2050
  • 45% bestaande koopwoningen gemiddeld naar energielabel B
     

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

"We vergroenen de stad, we verduurzamen de gebouwde omgeving, we zetten in op hernieuwbare energie, we stimuleren duurzame mobiliteit en we kiezen voor aardgasloze wijken. We geven het goede voorbeeld en werken samen met anderen aan het programma. Zo zorgen we voor minder fijnstof in de stad en dragen we ons steentje bij om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen."

- Gemeente Hengelo

Aanpak


Vanuit Ekwadraat is Remko Cremers betrokken in de rol van transitie- en programmamanager. Hij begeleidt de gemeente Hengelo bij de totstandkoming van uitvoeringsagenda’s, bewaakt de voortgang van het programma en begeleidt de projecten tot realisatie. Met zijn gedegen expertise van transitieprocessen activeert, motiveert en faciliteert hij de lokale gemeenschap tot het nemen van duurzame initiatieven en energiemaatregelen.

De kern van dat proces is positiviteit. Alleen zo worden mensen echt uitgenodigd en aangemoedigd om samen stappen te zetten. De gemeente geeft het goede voorbeeld, laat zien welke stappen mogelijk zijn en schetst hoe de toekomst eruit zou kunnen zien op het gebied van gebouwde omgeving, hernieuwbare energieopwekking en duurzame mobiliteit.
 
Met een integrale gebiedsgerichte aanpak en door het faciliteren van initiatieven uit de samenleving worden ambities werkelijkheid. 

 

"Ik help u bij het realiseren van uw ambities in de energietransitie"

Rob Goes

Manager sales & marketing

Gerelateerde projecten