Ondiepe geothermie

De toepassing van ondiepe geothermie biedt mogelijk nieuwe kansen voor het gebruik van aardwarmte. Hierbij moet gedacht worden aan voeding van een lage-temperatuurswarmtenet, al dan niet in combinatie met warmtepomp technologieën. Ekwadraat onderzoekt welke toepassingen mogelijk zijn, zowel technisch als financieel.

Specialisaties binnen dit project:

Innovatie geothermie

Ondiepe geothermie (ca. 1.000m) is een ontwikkeling in Nederland waarvan de toepassingsmogelijkheden momenteel worden onderzocht.  Bij deze toepassing worden er andere geschikte en ondiepere watervoerende pakketten in de ondergrond benut dan bij de “reguliere” geothermie. Omdat het water uit relatief ondiepe lagen wordt onttrokken, denk hierbij aan een diepte van 500-1500m, is de temperatuur van het opgepompte water relatief laag (tot ca. 40°C).  Deze temperatuur kan met behulp van warmtepompen verder worden verhoogd. Ondiepe geothermie kan daarom een uitkomst zijn voor bedrijven of voor de gebouwde omgeving die met deze lagere temperaturen uit de voeten kunnen. 

Uitdagingen in de toepassing van ondiepe geothermie zitten in de boortechnieken, die veelal horizontaal moeten worden uitgevoerd, en in de uitkoeling van het water voordat het terug de grond in gaat. Des te meer het water kan worden uitgekoeld, des te groter het vermogen dat de installatie kan leveren. De ontwikkeling van goedkopere oplossingen zal gaan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze technologie. 

Aanpak

Ekwadraat kijkt met partners naar de mogelijkheden van ondiepe geothermie. Hierbij worden de technische en financiële mogelijkheden geëvalueerd, rekening houdend met de ondergrondse mogelijkheden en beperkingen, de (regionale) ontwikkelingen op het gebied van warmtenetten en de warmtevraag in een specifiek gebied. Voor dit laatste wordt gekeken naar de gecombineerde vraag van bedrijven en de gebouwde omgeving,

 

Deel dit project"Ik denk graag mee over de warmte invulling van uw gemeente of bedrijf"

Jan Zuidema

Technisch manager

Gerelateerde projecten