Duurzaam warmteconcept

Aanleiding

Voor de GGZ-locatie in Franeker zijn meerdere bouwprojecten gepland. Deze bouwprojecten geven aanleiding om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor duurzame warmte opwek op en/of rond de locatie. Dit sluit aan op de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ die ondertekend is. Hiermee geeft de GGZ aan te verwerken wat mogelijk is voor de reductie van de CO₂ uitstoot. De uitdaging is om evenwicht te vinden tussen betaalbaar bouwen en duurzame gebouwen. 

Ekwadraat is gevraagd verschillende alternatieve duurzame warmteoplossingen in kaart te brengen, rekening houdend met de beperkte netcapaciteit en de gefaseerde uitvoering van de renovatie. Hierbij moesten twee vragen beantwoord worden, namelijk: wat is de leveringszekerheid en wat zijn de kosten?

Specialisaties binnen dit project:

  • Businesscase berekeningen
  • Technische en economische haalbaarheid
     

Duur project

Maart 2020 - juni 2020

 

Opdrachtgever:

GGZ Friesland

 

Deel dit project

Het proces

Allereerst is de huidige situatie in kaart gebracht op basis van cijfers en documenten aangeleverd door de GGZ en rekenmodellen van Ekwadraat. Het gaat hierom het huidige energie verbruik, het energiebesparingspotentieel en het berekenen van het toekomstige energieverbruik.

Vervolgens is op basis hiervan een selectie gemaakt van de meest geschikte duurzame warmteoplossingen. In afstemming met de opdrachtgever zijn drie oplossingen gekozen om verder uitgewerkt te worden:

  • Individuele oplossing doormiddel van een warmtepomp
  • Collectieve oplossing warmtenet op basis van aquathermie
  • Collectieve oplossing warmtenet op basis van zonthermie

  

Figuur 1: Huidige situatie terrein GGZ Franeker

Alle drie oplossingen zijn vervolgens uitgewerkt; Er is een toelichting geven van elke oplossing over hoe het werkt, wat de voor- en nadelen zijn en het financiële aspecten. Daarbij is onder andere gekeken naar welke subsidiemogelijkheden er zijn en wat de Total Cost of Ownership (TCO) zijn. Tevens is een eerste, globale ruimtelijke dimensionering gemaakt. "Ik help u graag met
duurzame warmteoplossingen!"

Rob Goes

Manager sales & marketing

Het resultaat

De drie oplossingen zijn getoetst aan de hand van verschillende criteria (afwegingskader). De criteria zijn: CO2-uitstoot, bouwkundige complexiteit en concurrentie op de bron. Dit heeft geleid tot een voorkeursscenario. Tot slot zijn er nog een aantal adviezen gegeven over de mogelijke vervolgstappen. 

De resultaten zijn in een overzichtelijk en duidelijk rapport opgeleverd op basis van PowerPoint. De opdrachtgever gaat nu aan de slag om intern akkoord te krijgen, zodat in de uitvoering van de verbouwplannen de duurzame stappen meegenomen kunnen worden. 

Gerelateerde projecten