SDE+ subsidie

SDE+

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een landelijke subsidieregeling voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren. De SDE+ subsidie wordt jaarlijkse opengesteld. Ieder jaar kent zijn eigen regeling, subsidiebedragen en budget. De SDE+ subsidie stimuleert de productie van elektriciteit, warmte en groen gas. Dit gebeurt middels een exploitatiesubsidie. Ekwadraat heeft uitgebreide ervaring met het aanvragen en begeleiden van duurzame productie-installaties. Wilt u meer informatie of bent u voornemens een SDE+ subsidieaanvraag in te dienen. Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Werking

De SDE+ subsidie is bedoeld voor producenten van elektriciteit, warmte of groen gas.

De producent is met een SDE-beschikking verzekerd van 12-15 jaar subsidie op de geproduceerde energie. Hoe hoog deze subsidie is, is afhankelijk van het basisbedrag. Lees hier meer over de werking van de SDE+.

Werking

Subsidiebedragen

De subsidiebedragen worden jaarlijks door PBL bepaald en verschillen per techniek. Het is daarnaast ook mogelijk om voor een lager bedrag aan te vragen. Hierdoor maakt u meer kans op subsidie. 

Actuele subsidiebedragen

Na beschikking

Nadat u een beschikking heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Daarnaast moet u zelf een aantal dingen regelen of laten regelen. Lees hier wat er allemaal bij komt kijken en hoe Ekwadraat u daarmee kan helpen.

Na beschikking

SDE nieuws

SDE+ subsidie najaarsronde 2018

Op dinsdag 2 oktober om 9.00 uur opent de najaarsronde van de SDE+ subsidie. Er is in totaal € 6 miljard subsidie beschikbaar. De...

Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Het subsidiebudget van 6 miljard euro is volledig toegekend aan maar liefst 4.215 duurzame energieprojecten. In het najaar van 2017 werd er voor...

Budget SDE+ voorjaar 2018 niet volledig benut

In de periode van 13 maart tot en met 5 april 2018 was de SDE+ subsidie geopend. 4.535 bedrijven en instellingen hebben een subsidieaanvraag...

Definitieve correctiebedragen SDE+ 2017

Afgelopen week heeft de minister de definitieve correctiebedragen van de SDE+ subsidie bekend gemaakt over het jaar 2017. U kunt vanaf...

SDE+ subsidie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com