Na beschikking

Nadat u een beschikking heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Voor iedere beschikking geldt dat er binnen 1 jaar opdracht gegeven moet worden voor de realisatie van de productie-installatie. Een kopie van de opdrachtverstrekking stuurt u naar RVO. Doet u dit niet dan kan RVO de beschikking intrekken.

Meetbedrijf

Na de bouw van de productie-installatie moet u een meetbedrijf kiezen die de productie meet en zorgt voor de doorgifte van deze meterstanden aan de netbeheerder. Ekwadraat kan u helpen bij het kiezen van het juiste meetbedrijf.

Meetprotocol

Voor de biomassa-installaties en warmte-installaties geldt dat vooraf een meetprotocol opgesteld moet worden. Dit meetprotocol beschrijft de installatie en de wijze van meten. Het protocol dient goedgekeurd te worden door een erkend meetbedrijf. Ekwadraat heeft geruime ervaring met het opstellen van meetprotocollen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor het opstellen hiervan.

Meetrapport

Jaarlijks dient onder toepassing van het meetprotocol een meetrapport en/of Assurance rapportage opgesteld te worden. Dit rapport onderbouwt de duurzame energieproductie door middel van meetgegevens en/of gebruikte biomassastromen. Het is van belang dat het meetrapport op tijd wordt ingeleverd bij CertiQ. Hiermee voorkomt u dat er subsidie wordt ingehouden. Heeft u hulp nodig met het opstellen van het meetrapport, dan staat Ekwadraat voor u klaar.

Energieverkoop

Wanneer elektriciteit wordt teruggeleverd aan het openbare net dan dient hiervoor een afnemer gevonden te worden. De ervaring van Ekwadraat is dat door het samen aanbieden van meerdere producenten de tarieven en voorwaarden aanzienlijk gunstiger worden. Hiervoor heeft Ekwadraat een energiecluster in het leven geroepen. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat het energiecluster constant een hogere prijs bedingt dan overige contracten. Start u binnenkort met een nieuwe productie-installatie of loopt uw contract binnenkort af? Neem dan vrijblijvend advies met ons op.  

SDE+ subsidie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com