SDE+ subsidie

Werking SDE+ subsidie

De SDE+ subsidie wordt opgesplitst in vier categorieën:

  • Elektriciteit;
  • Warmte;
  • Elektriciteit en warmte;
  • Groen gas.

Een aanvraag voor een productie-installatie wordt specifiek voor een energiedrager gedaan. Het achteraf wisselen tussen een WKK en groen gas productie is zonder nieuwe aanvraag niet mogelijk.

Per techniek wordt door ECN in samenwerking met DNV GL en TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de kostprijs berekend. De berekening wordt uitgevoerd voor een referentie-installatie waarbij het merendeel van de projecten rendabel zijn.

De definities

Deze kostprijs is de basis voor de SDE+ subsidie, het basisbedrag. Het basisbedrag vormt de basis voor het moment van aanvragen en de volgorde van het behandelen van de SDE+ aanvraag.

Daarnaast heeft iedere techniek heeft zijn eigen kenmerken:

  • het correctiebedrag;
  • het aantal vollasturen;
  • de looptijd;
  • de basisenergieprijs.

Het basisbedrag is het subsidiebedrag waarvoor u een aanvraag indient. Dit bedrag is maximaal 15 cent per kWh. Per techniek wordt door de minister een maximum bepaald. U kunt niet voor een hoger bedrag subsidie aanvragen dan dit bedrag.

Het correctiebedrag is de prijs waarvan verwacht wordt dat u die uit de markt kan ontvangen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw basisbedrag. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld en is voor iedereen gelijk.

Per techniek wordt een maximaal aantal vollasturen bepaalt. Voor sommige technieken geldt dat bij 4.000 vollasturen de maximale subsidie al bereikt wordt. Hierdoor hoeft u niet jaarrond te produceren als dat niet nodig is.

Per categorie wordt de looptijd van de subsidie bepaald. Vaak is dit 12 of 15 jaar. Dit is afhankelijk van de verwachte levensduur. In sommige gevallen is de looptijd van de subsidie korter. Zoals 5 jaar voor biomassa bij- en meestook in kolencentrales of 8 jaar bij stoomproductie in industriële pelletkachels.

De basisenergieprijs is een bodemprijs die door RVO wordt bepaald. Als het correctiebedrag daalt onder deze bodemprijs, dan wordt deze bodemprijs in mindering gebracht op uw subsidiebedrag. Dit is nodig zodat RVO niet onnodig geld moet budgetteren.

SDE+ subsidie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com