Subsidies

Duurzame energie-innovatie (DEI)

DEI-projecten moeten bijdragen aan de verduurzaming van de energiehuishouding. Het kan gaan om energiebesparende projecten, maar ook om projecten die het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen. Tevens moeten ze technologieën bevatten die potentie hebben voor versterking van de Nederlandse economie. De uiteindelijke doelstelling van deze regeling is om een ‘etalage’ van energie-innovaties te creëren waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijk de stap kunnen maken naar de internationale markt.

Openstelling: 3 april t/m 25 april 2017 - later in 2017 volgt een tweede tender
Subsidie-instrument: tender
Budget: € 20.000.000,-
Soort project: demonstratie, industrieel onderzoek, experimenteel onderzoek
Subsidie per project: maximaal € 6.000.000
Subsidiepercentage: maximaal 50%, afhankelijk van het soort project, zie tabel
Projectduur: maximaal 4 jaar
Programma: Topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) binnen de Topsector Energie
Doelgroep: ondernemer(s), al dan niet in een samenwerkingsverband met andere ondernemers, wetenschappers en/of kennisinstellingen

Voor kleine en middelgrote bedrijven geldt een opslag op het subsidiepercentage van respectievelijk 20% en 10%.

De DEI-regeling is onderdeel van subsidies energie-innovatie van Topsector Energie.

Subsidies

Janine Bos
Adviseur

Systeemdenken geeft me energie: alle eindjes aan elkaar knopen en oplossingen verzinnen die bijdragen aan het grotere geheel.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 539
jbos@ekwadraat.com