Subsidies

EFRO

EFRO staat voor ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’. Dit fonds ondersteunt projecten op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, waarbij het zich specifiek richt op achtergebleven regio’s en regio’s met afnemende industriële activiteit. Nederland is te typeren als een reeds ontwikkelde regio; hier richt het fonds zich derhalve onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Het fonds draagt in de periode 2014-2020 bij aan 4 prioriteiten:

  • Innovatie en onderzoek;
  • Digitale agenda;
  • Steun voor het MKB;
  • De koolstofarme economie.

Voor de periode 2014-2020 bedraagt het totale budget 183,3 miljard euro. Nederland zal hiervan naar verwachting zo’n 500 miljoen als volgt mogen verdelen:

  • EFRO landsdeel West: 190 miljoen;
  • EFRO landsdeel Zuid: 114 miljoen;
  • EFRO landsdeel Noord: 104 miljoen;
  • EFRO landsdeel Oost: 100 miljoen.

Elke regio heeft haar eigen focusgebieden, projecten dienen hierop aan te sluiten. Daarnaast dienen projecten te passen binnen de thema’s ‘innovatie’ en ‘koolstofarme economie’. Zowel bedrijven als kennisinstellingen en overheden kunnen (bij voorkeur maar niet verplicht in samenwerkingsverband) projecten indienen voor subsidie. Samenwerking en deelname van MKB’s in dergelijke projecten vergroot de kans op een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag.

Om er voor te zorgen dat het beschikbare geld echt naar de beste projecten gaat, wordt geselecteerd via tenders en calls. Besluiten over toekenning vinden plaats op basis van adviezen van onafhankelijke experts.

De eerste tender (‘OP EFRO Tender Valorisatie 2015’) liep van 12 januari tot 1 mei 2015. Op dit moment kunnen er derhalve geen EFRO subsidies worden aangevraagd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de inhoud en tijdvakken van de nieuwe tender er uit zullen zien, naar verwachting zal het programma echter met name een MKB regeling worden voor kleinere onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten om op de hoogte te blijven van alle ins en outs van de nieuwe tender!

Financiering

Jan Klein Hesselink
Adviseur

Het opzetten van complexe business cases (technische en economisch) van grootschalige projecten is mijn ambitie.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 510
jkleinhesselink@ekwadraat.com