Subsidies

ELENA

ELENA (European Local ENergy Assistance) is een subsidie voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige investering (grofweg meer dan 30 miljoen euro). De ELENA subsidie is bedoeld als een extra stimulans om de lokale overheid te steunen in het beter uitwerken van een groot energieproject, bijvoorbeeld met een uitgebreider businessplan. Van de kosten voor deze uitwerking wordt 90% vergoed.

ELENA is een subsidie voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige investering. Bij goedkeuring kan vervolgens een lening voor de investering worden aangegaan met de Europese Investeringsbank (EIB). ELENA is bedoeld als een extra stimulans om de lokale overheid te steunen in het beter uitwerken van een groot energieproject. IEE-ELENA-projecten helpen bovendien om internationale netwerken te versterken.

De prioriteiten van ELENA betreffen onder andere publieke en private gebouwen en transport en infrastructuur. Dit staat vermeld in het jaarlijkse werkprogramma van IEE onder Market Replication Projects. De Europese Commissie is verstrekker van de subsidie; de EIB voert de regeling uit.

Ervaring Ekwadraat

In opdracht van Warmtestad BV te Groningen is Ekwadraat samen met EnableMi betrokken bij de aanvraag van een ELENA-subsidie. De subsidie wordt aangevraagd voor de verdere ontwikkeling van het “Warmtenet Noordwest”. Dit project beoogt de realisatie van een geothermiebron waarmee warmte middels een warmtenet wordt getransporteerd naar in eerste instantie 5.000 woningequivalenten en op termijn 10.000 woningequivalenten.

Naar verwachting zal er rond de zomer van 2016 een besluit genomen zijn op de aanvraag ELENA.

Financiering

Jan Klein Hesselink
Adviseur

Het opzetten van complexe business cases (technische en economisch) van grootschalige projecten is mijn ambitie.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 510
jkleinhesselink@ekwadraat.com