Subsidies

Hernieuwbare energie (HE)

De regeling Hernieuwbare Energie (HE) heeft streeft ernaar om de doelstellingen van 16% hernieuwbare energie in 2023 kosten effectiever te realiseren door middel van innovatie projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2023. Er moet sprake zijn van samenwerking tussen twee partijen. Innovaties in de geothermie komen met name in aanmerking.

Dit moet leiden tot een besparing op de uitgaven aan subsidies in de toekomst die groter is dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt. Waar in de afgelopen jaren de genoemde tenders zich alleen richtten op het verlagen van het basisbedrag van bepaalde aangewezen technieken wordt dat in 2015 verbreed.

Met name komen innovaties in de geothermie ook in aanmerking voor een subsidieaanvraag HE.

HE 2017

Net als in 2016, is in 2017 het subsidieplafont vastgesteld op €50.000.000,- De regeling Hernieuwbare Energie is continu open. Er is een vrij korte termijn van de uitslag. Acht weken na de indiening wordt al bekend of de subsidie wordt beschikt of niet. Bij een afwijzing kan er opnieuw een aanvraag ingediend worden.

Wij bedenken hoe u uw project kunt financieren

Jan Klein Hesselink
Adviseur

Het opzetten van complexe business cases (technische en economisch) van grootschalige projecten is mijn ambitie.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 510
jkleinhesselink@ekwadraat.com