Urban Energy

De Urban Energy regeling richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving.

Openstelling: heden t/m 13 september 2016
Subsidie-instrument: tender
Budget: afhankelijk van programmalijn:

  1. Zonnestroomtechnologieën (PV):          € 6.450.000
  2. Warmte en koude installaties:                 € 3.380.000
  3. Multifunctionele bouwdelen:                  € 3.400.000
  4. Flexibele energie-infrastructuur:            € 3.360.000
  5. Energieregelsystemen en –diensten:   € 4.100.000

Soort project: demonstratie, industrieel onderzoek, experimenteel onderzoek
Subsidie per project: maximaal € 1.000.000
Subsidiepercentage: maximaal 50%, afhankelijk van het soort project, zie tabel
Projectduur: maximaal 4 jaar
Programma: Topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) binnen de Topsector Energie
Doelgroep: ondernemers, al dan niet in een samenwerkingsverband

Projecten moeten passen binnen één van de vijf programmalijnen. Deze programmalijnen zijn:

  1. Zonnestroomtechnologieën (PV);
  2. Warmte en koude installaties;
  3. Multifunctionele bouwdelen;
  4. Flexibele energie-infrastructuur;
  5. Energieregelsystemen en –diensten

Voor kleine en middelgrote bedrijven geldt een opslag  op het subsidiepercentage van respectievelijk 20% en 10%.

De Urban Energy regeling is onderdeel van subsidies energie-innovatie van Topsector Energie. 

Subsidies

Janine Bos
Adviseur

Systeemdenken geeft me energie: alle eindjes aan elkaar knopen en oplossingen verzinnen die bijdragen aan het grotere geheel.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 539
jbos@ekwadraat.com