Valorisatie

Veel goede ideeën halen de marktintroductie niet. Vooral in de fase tussen productontwikkeling en marktintroductie is ondersteuning nodig. Daarom is de Valorisatie-regeling bedacht die als doel heeft MKB’ers, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties te laten komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten.

De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid. In januari tot en met maart kunnen er aanvragen gedaan worden voor deze regeling die opgedeeld is in twee tenders:

  1. Tender Valorisatie
  2. Tender Valorisatie CO2 uitstoot

Subsidie kan worden verstrekt aan een R&D project:

  • voor het doorvoeren van product-, dienst- en procesinnovaties
  • veelal in samenwerking
  • specifieke aandacht voor cross-overs van sectoren
  • ook voor testen van innovaties in een praktijkomgeving

Met name de activiteiten en kosten die betrekking hebben op het bouwen en testen van een prototype, inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn, zijn subsidiabel.

Vergeleken met de VIA 2.0 richt de Valorisatie-regeling zich meer op grotere projecten die zich veelal met experimentele ontwikkeling bezighouden en zich verder in het innovatietraject bevinden. De verdeling van subsidiebedragen en -percentages is terug te lezen in onderstaand tabel.

Valorisatie 2017

Subsidiepercentage

Min. subsidie

Max. subsidie

​Totaal beschikbaar

Tender Valorisatie

30%

€ 50.000

€ 350.000

           €4.000.000

Tender Valorisatie CO2 uitstoot

35%

€ 50.000

€ 350.000

           €2.500.000

 

Subsidies

Janine Bos
Adviseur

Systeemdenken geeft me energie: alle eindjes aan elkaar knopen en oplossingen verzinnen die bijdragen aan het grotere geheel.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 539
jbos@ekwadraat.com