Subsidies

VIA 2.0

Met de VIA wordt valorisatie en innovatie van een nieuw product, dienst of procedé door MKB’ers uit Noord-Nederland gestimuleerd.

Openstelling: t/m 31 december 2017
Subsidie-instrument: call
Budget: € 5.500.000 waarvan €4.000.000 gericht op innovatieve projecten en €1.500.000 gericht op CO2 reductie
Subsidie per project: zie toelichting
Projectduur: maximaal 18 maanden
Programma: OP EFRO Noord-Nederland
Doelgroep: MKB in Noord-Nederland

Samenwerken met andere MKB’ers en/of bijgedragen aan CO2-reductie wordt extra aangemoedigd door hogere subsidiepercentages en subsidiebedragen. De verdeling is terug te vinden in onderstaande tabel

Subsidiabele kosten

  • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
  • Materialen die onderdeel zijn van een prototype.
  • De loonkosten van werknemers en bijdrage eigen uren;
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting.

Subsidies

Janine Bos
Adviseur

Systeemdenken geeft me energie: alle eindjes aan elkaar knopen en oplossingen verzinnen die bijdragen aan het grotere geheel.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 539
jbos@ekwadraat.com