Vergisting

Deze koe geeft energie
aan kinderen die van
zwemmen houden.

Groot Zevert breidt uit

Project:
Groot Zevert breidt uit

Loonbedrijf Groot Zevert zet in op het vergisten van 36.000 ton mest. Daarnaast wordt 99.000 ton mest opgeslagen en doorgevoerd van en naar afnemers. Deze uitbreiding heeft geleid tot het leveren van biogas aan Friesland Campina.

Oplossing

Sinds 2004 heeft loonbedrijf Groot Zevert er een tweede tak bij: Groot Zevert Vergisting. Ze hebben de vergistingsinstallatie overgenomen van een mest verwerkend bedrijf. Na de installatie te hebben omgebouwd is ingezet op het vergisten van 36.000 ton mest. Daarnaast wordt 99.000 ton mest opgeslagen en doorgevoerd van en naar afnemers. Ekwadraat is sinds 2008 betrokken bij de vergistingactiviteiten.

 

Fa. Groot Zevert had al snel door dat ze de vergistingsactiviteiten wilden uitbreiden. De installatie ligt op een voormalig vuilstortplaats waar weinig woningen van derden nabij liggen. Een goede uitvalbasis om de vergistingscapaciteit te verhogen. Deze uitbreiding heeft ertoe geleid dat het bedrijf biogas wil leveren aan Friesland Campina.

 

Voor deze uitbreiding speelt een goed onderbouwde business case een centrale rol in de uiteindelijke realisatie.

 

In de business case worden de effecten vanaf het te vergisten menu naar biogasproductie en uiteindelijke energiebalans volledig doorgerekend.

Voor het verkrijgen van financiering, maar ook voor eigen inzicht in het rendement is dit zeer belangrijk. Wijzigingen door aanpassingen in het menu of de energiebalans kunnen regelmatig worden bijgesteld. In de aanloop naar realisatie is dit vaak nodig omdat een vergistingproject afhankelijk is van veel marktafhankelijke factoren. 

 

Door op maat rekenmodellen te ontwikkelen kan de klant zelf het rendement van een klein onderdeel in de keten (bijvoorbeeld menu of mineralen) optimaliseren. De output van een dergelijk model kan daarna weer centraal worden doorgerekend op het totale project. Door deze interactieve benadering ontstaat optimaal inzicht in het rendement en kan aan de (steeds strenger wordende) eisen van de kredietverstrekkers worden voldaan.