Vergisting

Deze koe geeft energie
aan kinderen die van
zwemmen houden.

Biogas Leeuwarden

Project:
Biogas Leeuwarden

Dairy Campus in Leeuwarden past nieuwe vergistingstechnologieën toe. Een belangrijk innovatief deel van het Dairy Campus project bestaat uit de toepassing van de vergistingstechnologie. Deze vindt zijn oorsprong in de VS. Proeven op semi praktijkschaal met een vergistingstank van 80 m³ laten veelbelovende resultaten zien met het vergisten van lignocelluloserijke grondstoffen.

Oplossing

 

Biomassa wordt eerst sterk verkleind in een maalapparaat, vervolgens vindt het hydrolyse proces plaats in een aparte stap. Daarna wordt de stroom in een reactor gebracht, waar de stroom een aantal ruimtes passeert. Het digestaat wordt via een pers geleid, waarbij de waterige fractie teruggaat in het proces. De vaste fractie wordt verder opgewerkt, zodat de kosten beperkt blijven. Op Dairy Campus is verse mest beschikbaar en het natte digestaat kan als meststof terug naar het grasland. 

 

Gezien de hoge biogasopbrengsten in de proeffabriek was het van groot belang deze biogas opbrengsten door te zetten naar een opgeschaalde installatie. Deze opschaling vindt plaats op Dairy Campus te Leeuwarden waar eind 2015/begin 2016 een vergister met een jaarlijkse aanvoer van 30.000 ton mest en co producten is gebouwd. Op maandag 11 juli 2016 is Biogas Leeuwarden feestelijk geopend.